• Papyruksesta PDF:ään. Tutkielmia kirjan historiasta 

   Koivunen, Leila; Tunturi, Janne (01.07.2008)
  • Media, Interaction and Integration: Cross-Cultural Dialogues in the Baltic Sea Area 

   Hyvönen, Heli (ed.); Räsänen, Tuomas (ed.); Tunturi, Janne (ed.) (Publications of the Graduate School on Integration and Interaction in the Baltic Sea Region, 10, 10.06.2009)
  • Nordic Perspectives on Encountering Foreignness 

   Henningsen, Anne Folke; Koivunen, Leila; Syrjämaa, Taina (Histories 1. General History. University of Turku, 05.02.2010)
   The foreign can be revered, produced, reproduced, submerged, feared or suppressed, but it has never failed to engage one way or the other. In this volume, a multidisciplinary research network Enfore (Encountering Foreignness ...
  • Historian aikakoneessa. Onnittelukirja Hannu Salmelle 

   Laine, Silja. et. al. (toim.) (k&h-kustannus, Turku, 24.05.2012)
  • Toden tarinat. Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen 40-vuotisjuhlakirja 

   Salmela, Anu; Rantala, Heli; Koivisto, Hanne; Kaartinen, Marjo; Heinonen, Meri (Turun yliopisto. Kulttuurihistoria, 19.02.2013)
   Toden tarinat on kulttuurihistorian oppiaineen 40-vuotisjuhlakirja. Merkkipäivää juhlistaaksemme kirjoitimme, valokuvasimme ja maalasimme tarinoita, jotka johdattavat lukijan 1500-luvun kesäisiltä rantakallioilta majakoiden, ...
  • Relatiivisuuden ylistys: kirjoituksia tieteen ja tieteiden historiasta 

   Koivunen, Leila; Tunturi, Janne (Histories 3, 03.12.2013)
   Relatiivisuuden ylistys on kirja tieteiden historian tutkimuksesta. Se pohtii tiedon luonnetta, tieteen merkityksen muutoksia sekä tiedettä inhimillisen toiminnan muotona, jonka vaikutus on kasvanut jatkuvasti. Tieteeseen ...
  • Ritvan ystäväkirja 

   Leskelä-Käri, Maarit; Tuohela, Kirsi; Vehkalahti, Kaisa (Turku: k&h-kustannus, 30.10.2014)
  • Time frames. Negotiating Cultural History 

   Korhonen, Anu; Tuohela, Kirsi (toim.) (Cultural history - Kulttuurihistoria 1, 15.12.2015)
   Time Frames brings together a group of cultural historians studying several different periods and locations in the history of Western culture, to discuss the temporal structures which historical studies live by. How do ...
  • Tilan kokemisen kulttuurihistoriaa 

   Laitinen, Riitta (toim.) (Cultural History – Kulttuurihistoria 4., 17.12.2015)
   Tilan kokemisen kulttuurihistoriaa lähtee kiinnostuksesta, millainen on ihmisen suhde häntä ympäröivään maailmaan. Tutkimalla tilan kokemista pääsemme jokapäiväisen elämän tasolle tavalla, joka läpäisee kulttuurin ...
  • Kohtaamisia ajassa. Kulttuurihistoria ja tulkinnan teoria 

   Ollitervo, Sakari; Parikka, Jussi; Väntsi, Timo (toim.) (Cultural History – Kulttuurihistoria 3., 17.12.2015)
   Kohtaamisia ajassa. Kulttuurihistoria ja tulkinnan teoria -artikkelikokoelma avaa näkökulmia keskusteluun, jossa pohditaan ymmärtämisen ja tulkitsemisen tehtäviä kulttuurihistoriassa. Artikkelikokoelman tavoitteena on ...
  • Kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys. Kulttuurihistoriallisia näkökulmia 

   Ollila, Anne; Saarelainen, Juhana (toim.) (Cultural History – Kulttuurihistoria 11., 17.12.2015)
   Vieraat kulttuurit ovat herättäneet sekä uteliaisuutta että pelkoa. Tämän kirjan artikkelit käsittelevät eurooppalaisten tapoja kohdata muita kulttuureja sekä Euroopan sisällä että sen rajojen ulkopuolella. Ajallisesti ...
  • Avaintekstejä kulttuurihistoriaan 

   Järvinen, Hanna; Kärki, Kimi (toim.) (Cultural History – Kulttuurihistoria 6., 17.12.2015)
   Avaintekstejä kulttuurihistoriaan avaa kulttuurihistorian tutkijoiden oivallusten syntyä esikuvallisten tekstien äärellä. Kirja esittelee lukijalle, miten empiirisesti painottuneesta tutkimuskirjallisuudesta löytää ...
  • Kulttuurihistoriallinen katse 

   Rantala, Heli; Ollitervo, Sakari (toim.) (Cultural History – Kulttuurihistoria 8., 17.12.2015)
   Kulttuurihistoriallinen katse valottaa kulttuurihistorian tilaa, taustoja, aiheita ja työskentelytapoja. Kokoelman viisitoista artikkelia ulottuvat pohjoisen kulttuurihistoriasta yksilön mahdollisuuksiin, melankolisesta ...
  • Nainen kulttuurissa, kulttuuri naisessa 

   Parente-Čapková, Viola; Grönstrand, Heidi; Hapuli, Ritva; Launis, Kati (toim.) (Cultural History – Kulttuurihistoria 13., 17.12.2015)
   Nainen kulttuurissa, kulttuuri naisessa -teos lähestyy kirjallisuuden-, taiteen- ja historiantutkimuksen keinoin sukupuoleen liittyviä kysymyksiä. Se nostaa esiin naiset kirjailijoina ja taiteliljoina sekä sukupuolen ...
  • Hiljaisuuden kulttuurihistoria 

   Kaartinen, Marjo (toim.) (Cultural History – Kulttuurihistoria 12., 17.12.2015)
   Suhteemme hiljaisuuteen on ristiriitainen. Hiljaisuus puhuttelee meitä, tarvitsemme ja etsimme sitä, mutta käytämme hiljaisuutta myös rankaisemiseen ja tuomitsemiseen. Tämän teoksen artikkelit tarkastelevat menneisyydessä ...
  • Tulkinnan polkuja. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä 

   Nivala, Asko; Mähkä, Rami (toim.) (Cultural History – Kulttuurihistoria 10, 17.12.2015)
   Tulkinnan polkuja. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä on suunnattu kulttuurihistorian opiskelijoille johdatukseksi tieteenalan tutkimusmenetelmiin. Kirjassa on kaksitoista artikkelia, jotka ulottuvat keskiajalta ...
  • Hetkiä historiassa 

   Terho, Henri (toim.) (Cultural History – Kulttuurihistoria 2, 18.12.2015)
   Hetkiä historiassa tarjoaa kulttuurihistorian tutkimukseen monipuolisen näköalan – monipuolisen niin kuin teoksen tuottanut Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiainekin on. Hetkiä historiassa on suunniteltu johdatukseksi ...
  • Practices of Inclusion and Exclusion in Premodern Culture 

   Holmberg, Eva Johanna; Linkinen, Tom (toim.) (Cultural History – Kulttuurihistoria 5., 18.12.2015)
   In Practices of Inclusion and Exclusion in Premodern Culture a group of Finnish cultural historians discuss the meanings of cultural belonging, experiences and practices of construing boundaries between cultures and their ...
  • They Do Things Differently There. Essays on Cultural History 

   Johnson, Bruce; Kiiskinen, Harri (eds.) (Cultural History – Kulttuurihistoria 9, 18.12.2015)
   This collection of Finnish essays in cultural history will be revelatory for anglophone readers. Pioneering in the study of cultural history as early as the nineteenth century, by the 1930s Finnish scholars already deployed ...
  • Elokuva historiassa, historia elokuvassa 

   Mulari, Heta; Piispa, Lauri (toim.) (Cultural History — Kulttuurihistoria 7, 18.12.2015)
   Elokuva historiassa, historia elokuvassa -teoksessa suomalaiset historiantutkijat pohtivat menneisyyttä sellaisena kuin valkokankaan maailma on sen yleisölleen kuvannut. Aiheet vaihtelevat mykkäelokuvasta nykypäivään, ...