• Mitä psykiatrinen potilas haluaa tietää? 

      Hotti, Aira (Turun yliopiston julkaisuja C 212, 2004)
      Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää aikuispsykiatristen avohoitopotilaiden ja psykiatriassa työskentelevien lääkäreiden potilaiden sairautta ja sen hoitoa koskevan tiedon saamiseen ja antamiseen liittyviä kokemuksia ...