• Lukion opettajien ääni - Aineenopettajien käsityksiä muutoksista ja visioista lukiossa 

   Häivälä, Kirsti (Annales Universitatis Turkuensis C 283, 05.06.2009)
   Tulevaisuusorientaatio on tullut entistä tärkeämmäksi myös koulumaailmassa johtuen yhteiskunnassa nopeasti eteen tulevista muutoksista. On myös esitetty epäilyjä, että tulevaisuuteen reagoimisessa heikoin tilanne olisikin ...
  • Opettajan monikulttuurinen työ 

   Soilamo, Outi (Annales Universitatis Turkuensis C 267, 11.04.2008)
   <b>Teacher's multicultural work</b> The purpose of the present study is to explore teachers’ conceptions of their work as teachers of multicultural students. Teachers’ experiences of multicultural work and conceptions ...