5-6-vuotiaan lapsen leikkauksen jälkeinen kipukokemus

Doria

Suomeksi       På svenska       In English

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor Hoitotyön koulutusohjelma, sosiaali- ja terveysala fi
dc.contributor.author Molńar, Pia
dc.contributor.author Touru, Marianne
dc.date.accessioned 2007-07-06T06:29:15Z
dc.date.available 2007-07-06T06:29:15Z
dc.date.issued 2006--
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:stadia-1166041672-4
dc.identifier.uri http://www.doria.fi/handle/10024/6764
dc.description.abstract Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata 5-6-vuotiaan lapsen leikkauksen jälkeistä kipukokemusta lapsen itsensä kertomana. Opinnäytetyömme kuuluu Helsingin ammattikorkeakoulun, HUS-piirin Lasten ja nuorten sairaalan ja Turun yliopiston yhteistyöprojektiin. Hankkeen tavoitteena on taiteen ja koulutuksen keinoin kehittää lasten kivun hoitotyötä. Tiedonkeruu toteutettiin Lasten ja nuorten sairaalan kahdella eri kirurgisella osastolla keväällä 2005. Aineisto (n=11) kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Teemahaastattelussa käytettiin sairaala-aiheista kuvamateriaalia. Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Tulosten mukaan lasten leikkauksen jälkeinen kipu liittyi kipupaikkaan, liikkumiseen ja pistämiseen. Lapset kuvasivat leikkauksen jälkeistä kivuntunnetta voimakkaasti epämiellyttävänä, jännityksenä, pelkona, puristavana ja nipistävänä. Tuloksissa kävi ilmi, että lapset eivät aina osanneet kuvata kivuntunnetta tai kuvasivat sitä kivun voimakkuutta ilmaisevilla sanoilla. Leikkauksen jälkeistä kivun voimakkuutta kuvattiin monella erilaisella kivun määrää kuvaavalla sanalla. Kivun voimakkuus oli kovaa, kohtalaista tai lievää kipua. Kipua ilmaistiin esimerkiksi sanoilla kovasti, tosi paljon, aika kipee, jonkun verran, vähäsen ja pikkasen. Opinnäytetyömme tulokset yhdessä hankkeen muiden töiden kanssa tuottivat tietoa lapsen pelon ja kivun kokemuksista. Hoitotyössä tarvitaan tutkittua tietoa lapsen kokemuksesta, jotta osataan paremmin ymmärtää, huomioida ja hoitaa lapsen kipua kokonaisvaltaisesti. fi
dc.format.extent 3629 Kb, 46 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia fi
dc.publisher Helsinki Polytechnic Stadia en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.subject teemahaastattelu
dc.subject.mesh Child
dc.subject.mesh Pain
dc.title 5-6-vuotiaan lapsen leikkauksen jälkeinen kipukokemus fi
dc.title.alternative Postoperative pain experience of a 5-6-year-old child en
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa kipu
dc.subject.ysa kokeminen
dc.subject.ysa pelot
dc.subject.ysa leikki-ikäiset
dc.type.dcmitype Text
dc.type.ontasot AMK-opinnäytetyö fi
dc.type.ontasot Polytechnic thesis en
dc.relation.dscollection 10024/3947
dc.relation.filename stadia_1166041672_4.pdf

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot