Tilastokeskus laatii yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja selvityksiä sekä huolehtii valtion tilastotoimen yleisestä kehittämisestä yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa. Tilastokeskus tuottaa noin kolme neljäsosaa Suomen virallisista tilastoista (SVT).

Tilastokeskuksen historia lasketaan alkavaksi Suomen tilastollisen keskusviraston perustamisesta vuonna 1865. Sen juuret ulottuvat kuitenkin Ruotsin taulustolaitoksen perustamiseen 1700-luvun puoliväliin. Suomen viralliseen tilastoon (SVT) ja Suomen tilastolliseen vuosikirjaan on dokumentoitu tilastojen avulla yhteiskuntamme tilaa ja kehitystä nykypäivään asti ja ne ovat osa Suomen kulttuuriperintöä.

Tilastokeskuksen julkaisuarkisto sisältää Suomen virallinen tilasto -sarjassa ilmestyneitä tilastoja vanhimmasta alkaen, Tilastokeskuksen muita tilastoja sekä tilastoihin liittyvää tausta-aineistoa. Vanhin tilastojulkaisu julkaisuarkistossa on vuonna 1868 julkaistu Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861-1865 . Suomen tilastollinen vuosikirja on arkistossa kokonaisuudessaan (1879-2016). Tilastokeskus digitoi vanhoja tilastojulkaisuja ja kokoelma karttuu jatkuvasti.

Tekijäoikeudet ja käyttöehdot: Tilastokeskuksen tai sen edeltäjien julkaisut, muiden SVT-tuottajaorganisaatioiden tai niiden edeltäjien julkaisut.

Lisätietoja:
Tilastokeskuksen tietopalvelu:
info@tilastokeskus.fi
p. 029 1551 2220

Yhteisö sisältää alayhteisöt

Uusimmat viitteet

Näytä lisää