Varför är det så svårt för finnar att uttrycka bestämdhet i svenskan?

Doria

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201101171060

Viite kuuluu kokoelmiin: