Om finlandismer och språkvårdens möjligheter att motverka dem

Doria

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author af Hällström-Reijonen, Charlotta
dc.date.accessioned 2010-12-30T13:07:24Z
dc.date.available 2010-12-30T13:07:24Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Andersson, Lars-Gunnar & Josephson, Olle & Lindberg, Inger & Thelander, Mats (red.), 2008: Språkvård och språkpolitik. Svenska språknämndens forskningskonferens i Saltsjöbaden 2008. S. 286-303
dc.identifier.uri http://www.doria.fi/handle/10024/66652
dc.description Artikel
dc.description.abstract Svenskan i Finland följer i stort sett samma språknorm som svenskan i Sverige. Den finlandssvenska språkvården har sett den finlandssvenska riksspråksarten – finlandssvenskan – som en varietet av svenskan, och det övergripande målet är och har varit att finlandssvenskan inte ska få utvecklas till ett eget språk. Det här har av många setts som en överlevnadsstrategi för finlandssvenskarna som grupp. Målet uppnås främst genom att finlandssvenskan anpassar sig till rikssvenskan, inte genom ett ömsesidigt närmande. Det innebär att finlandssvenska språkliga särdrag, finlandismer, ska undvikas. I den här artikeln definierar jag finlandism som ett ord eller uttryck som bara eller huvudsakligen används i finlandssvenskan eller som i finlandssvenskan används i en annan betydelse än i rikssvenskan.
dc.format pdf
dc.language.iso sv
dc.publisher Språkrådet/Norstedts
dc.subject finlandssvenska sv
dc.subject finlandismer sv
dc.subject språkvård sv
dc.title Om finlandismer och språkvårdens möjligheter att motverka dem
dc.type text
dc.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201012303168

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot