Ett sekel av kamp mot finlandismer. Tre försök att mäta språkvårdens effekt

Doria

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author af Hällström-Reijonen, Charlotta
dc.date.accessioned 2010-12-30T12:33:35Z
dc.date.available 2010-12-30T12:33:35Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Maal og Minne, Hefte 2, 2010. S. 102-133
dc.identifier.uri http://www.doria.fi/handle/10024/66650
dc.description Artikel
dc.description.abstract Artikeln har som huvudsyfte att se om den finlandssvenska språkvårdens program för att motverka finlandismer har burit frukt. Ett bisyfte är att föra en metodisk diskussion för att visa på metoder som kan användas när man undersöker resultaten av språkvård. I artikeln jämförs ett diakront dagstidningsmaterial med Språkbanken i Finland, Hugo Bergroths språkvårdshandböcker och annan tillgänglig språkvårdslitteratur. Tidningsmaterialet består av de tre första numren av tidningen Hufvudstadsbladet från åren 1915, 1945, 1975 och 2005. Artikeln består av tre delstudier där problemet angrips med tre olika metoder. Resultatet av de tre delstudierna visar att finlandismbeståndet är stabilt och att språkvården sålunda inte har lyckats särskilt väl i sin strävan att arbeta bort finlandismerna. Det finns dock skillnader mellan hur stabila de olika finlandismerna är. I artikeln ges förslag till kännetecken hos fast förankrade finlandismer.
dc.format pdf
dc.language.iso sv
dc.publisher Bymålslaget
dc.subject finlandssvenska sv
dc.subject finlandismer sv
dc.subject språkvård sv
dc.title Ett sekel av kamp mot finlandismer. Tre försök att mäta språkvårdens effekt
dc.type text
dc.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201012303166

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot