• Mediatutkimus tehdään ainelaitoksilla 

      Halonen, Irma K; Ruoho, Iiris; Savolainen, Tarja; Zilliacus-Tikkanen, Henrika (Helsinki : Suomen naistutkimuksen seura, 2003)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus