• Valkoinen ekstaasi 

      Haapaniemi, Erkki (Helsinki : Suomen naistutkimuksen seura, 1995)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus