Mitä psykiatrinen potilas haluaa tietää?

Doria

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor Kliininen laitos, Psykiatria
dc.contributor.author Hotti, Aira
dc.date.accessioned 2007-05-23T06:09:08Z
dc.date.available 2007-05-23T06:09:08Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier ISBN 951-29-2653-9 en
dc.identifier.uri http://www.doria.fi/handle/10024/5809
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää aikuispsykiatristen avohoitopotilaiden ja psykiatriassa työskentelevien lääkäreiden potilaiden sairautta ja sen hoitoa koskevan tiedon saamiseen ja antamiseen liittyviä kokemuksia ja käsityksiä ja verrata potilaiden ja lääkäreiden käsityksiä toisiinsa. Aineisto: Tutkimukseen osallistui 100 skitsofreniapotilasta ja verrokkeina 30 depressiopotilasta sekä 96 aikuispsykiatriassa työskentelevää lääkäriä. Potilaiden tausta-, sairaus- ja hoitotiedot vastasivat yleistä kuvaa depressio- ja skitsofreniapotilaista. Potilaat asuivat Etelä-Karjalassa ja lääkärit eri puolilla Suomea. Potilaat haastateltiin ja lääkäreiden vastaukset saatiin kirjekyselyllä. Tulokset: Lääkärien mielipiteet poikkesivat merkittävästi potilaiden mielipiteistä. Lääkäreiden mielestä potilaalle ei tule kertoa hänen psyykkisestä sairaudestaan niin paljon kuin potilaiden mielestä. Lääkärit suhtautuivat pidättyvämmin sairautta koskevan tiedon kertomiseen skitsofreniapotilaille kuin depressiopotilaille. Niin lääkärit kuin potilaatkin olivat havainneet sekä skitsofrenia- että depressiopotilaiden hyötyvän sairauttaan koskevasta tiedosta. Päätelmät: Psykiatriset potilaat kokevat, että he hyötyvät sairauttaan koskevasta tiedosta. He kokevat, että tieto vaikuttaa myönteisesti läheisten suhtautumiseen heitä kohtaan. Psykiatriset potilaat ovat sitä mieltä, että tietoa tulee antaa sekä sairautta epäiltäessä että useita kertoja sen jälkeen kun sairaus on todettu. Psykiatriset potilaat ovat sitä mieltä, että potilaille tulee kertoa: sairauden luonteesta ja hoidosta, sairauden kulkuun vaikuttavista tekijöistä, ennusteesta, sosiaalisista oikeuksista ja sairauden vaikutuksesta jokapäiväisistä toiminnoista selviytymiseen. en
dc.format.extent 2016522 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Turun yliopiston julkaisuja C 212 en
dc.rights Aira Hotti en
dc.subject.mesh patient satisfaction en
dc.subject.mesh physician-patient relations en
dc.subject.mesh schizophrenia en
dc.subject.mesh acces to information en
dc.subject.mesh mental disorders en
dc.subject.mesh depressive disorder en
dc.subject.mesh knowledge en
dc.title Mitä psykiatrinen potilas haluaa tietää? en
dc.date.accepted 2004-05-15
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:951-29-2653-9
dc.identifier.urn
dc.identifier.urn URN:ISBN:951-29-2653-9

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot