• Lasten luvaton tuli – perusasteen oppilaat sytyttelijöinä 

      Somerkoski, Brita (Annales Universitatis Turkuensis C 261, 18.01.2008)
      Tutkimus lasten ja nuorten luvattomasta tulen käsittelystä perustuu näkemykseen siitä, että ilmiöön voidaan puuttua tehokkaasti interventioin, jos toiminta havaitaan ajoissa. Ilmiötä sävyttää teon salailu ja neutralisaatio ...