• Two Cultures of Arts Education, Finland and Canada? An integrated View 

      Ketovuori, Mikko (Annales Universitatis Turkuensis B 301, 12.10.2007)
      <b>Taidekasvatuksen kaksi kulttuuria, Suomi ja Kanada? Integroitu näkemys</b> Tutkimuksessa kuvataan kanadalaisen Learning Through The Arts –pedagogiikan mukainen suomalainen kokeiluhanke, jonka aikana taiteilija–opettaja-parit ...