• Liikuntakulutus kaupunkilaislasten ja -nuorten liikuntasuhteessa 

      Lehmuskallio, Mari (Annales Universitatis Turkuensis C 263, 12.01.2008)
      Tilanteessa, jossa liikuntainstituutiot joutuvat aiempaa tiukemmin taistelemaan vetovoimaisuudestaan muiden vapaa-ajan elämysteollisuuden toimintamuotojen kanssa ja jossa ihmisten valinnat ja päätökset ohjautuvat pitkälti ...