Rederibarometern. Juli 2009

Doria

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Sundberg, Pekka
dc.date.accessioned 2009-09-16T09:16:48Z
dc.date.available 2009-09-16T09:16:48Z
dc.date.issued 2009-07-17
dc.identifier 978-951-29-3976-3 en
dc.identifier.uri http://www.doria.fi/handle/10024/47014
dc.description.abstract Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland som främjar närsjofart publicerar den sjätte rederibarometern i samarbete med den finländska rederinäringen. Utöver hela den finländska rederinäringen finns även de andra transportformerna och parterna i transportkedjan från både den privata och offentliga sektorn representerade i SPC Finland. SPC Finland hör till Sjöfartbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo universitet och fungerar i centralens enhet i Björneborg. SPC Finlands verksamhet omfattar utöver närsjöfartsfrämjandet intermodala transporter som binder ihop järn-vägs-, landvägs- och insjötransporter med närsjöfarten. Barometern producerar information om sjöfartens verksamhetsområde för rederibranschen, dess intressentgrupper och de politiska beslutsfattarna. Barometern är framför allt avsedd som ett arbetsredskap för dem som arbetar med sjötransporter. Barometern utvecklades på våren 2006. Då gjordes förfrågan för första gången men den publicerades inte. För att konkretisera nyttan av barometern upprepas den regelbundet med ett halvårs mellanrum. Långa tidsserier möjliggör en mångsidig analysering av resultaten. Nästa förfråga genomförs i november 2009. Resultaten av föreliggande barometer skall publiceras den 17 juli 2009 i samband med Suomi Areena -evenemanget i Björneborg. SPC Finland riktar ett tack till alla rederier som deltagit i förfrågan och hoppas på respons för att kunna vidareutveckla barometern. Mer information om barometern fås av forskaren Pekka Sundberg, tfn. (02) 333 8104 eller e-post pekka.sundberg@shortsea.fi. en
dc.language.iso sv en
dc.publisher Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 166 en
dc.title Rederibarometern. Juli 2009 en
dc.type.ontasot Tutkimusraportti | Research Report en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-29-3976-3

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot