Musiikin kehittämis- ja opetussuunnitelma Seinäjoen Kansalaisopistoon

Doria

Suomeksi       På svenska       In English

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor musiikin koulutusohjelmaMusiikko YAMK., Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehto fi
dc.contributor.author Haanpää, Marjo Helene
dc.date.accessioned 2009-01-30T11:04:19Z
dc.date.available 2009-01-30T11:04:19Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:stadia-1211044187-7
dc.identifier.uri http://www.doria.fi/handle/10024/43577
dc.description.abstract Tämän opinnäytetyön lähtökohtana on ollut musiikinopetuksen kehittämis- ja opetussuunnitelman puuttuminen Seinäjoen Kansalaisopistosta. Työn alkuosassa käydään läpi pääpiirteittäin vapaan sivistystyön historia ja Laki vapaasta sivistystyöstä. Seinäjoen Kansalaisopiston musiikin opetusta tarkastellaan elinikäisen oppimisen, eettisyyden ja indoktrinaation näkökulmista. Musiikin opetus- ja oppimiskäsitykset sekä opettajan kompetenssi ovat myös keskeisiä asioita kehitettäessä Seinäjoen Kansalaisopiston musiikin opetusta. Seinäjoen Kansalaisopistossa musiikkiaineissa opiskeli lukuvuonna 2006-2007 yli 800 opiskelijaa. Solistista opetusta annettiin pianossa, laulussa, viulussa ja huilussa. Ryhmäopetusta annettiin harmonikan ja pelimanniharmonikan soitossa, kitaran soitossa, rummuissa, viulun soitossa, kuorolaulussa sekä vauva-äiti/vanhempi - ja erityismusiikkiryhmille (erityislapset, ikäihmiset, erityisaikuiset), kansanmusiikki- ja pelimanniyhtyeille. Seinäjoen Kansalaisopistossa musiikin kehittämis- ja opetussuunnitelmaa varten tehtiin kaksi kyselytutkimusta: erikseen musiikin opiskelijoille ja musiikin opettajille. Niissä selvitettiin opiskelijoiden ja opettajien toiveita ja tarpeita kansalaisopiston musiikin opetuksessa. Tutkimus on määrällinen, ja tulokset antoivat Seinäjoen kansalaisopiston musiikin opetuksen kehittämiselle tietoa, jonka pohjalta opetussuunnitelma on mahdollista laatia. Opettajille suunnattu kysely tuotti keskeisiä tuloksia: kansalaisopiston hallinnolliset palvelut opettajille koettiin tasokkaiksi, mutta opetustuntien toivottiin olevan pidempiä; lisäksi täydennyskoulutustarvetta oli yli puolella vastanneista. Hyvän opettajuuden tärkeimmiksi elementeiksi opettajat kokivat kannustavuuden, hyvät vuorovaikutustaidot, ohjaavan ja rakentavan suhtautumisen sekä hyvän tilannetajun. Opiskelijoille suunnattu kysely osoitti, että heidän mielestään opetus on tasokasta ja opettajat ammattitaitoisia sekä innostavia. Opiskelijat kokivat solististen aineiden oppitunnit liian lyhyiksi. Opiskelun kannustimiksi opiskelijat totesivat musiikista saadun ilon, itsensä kehittämisen ja uuden oppimisen halun sekä musiikin sopivuuden vapaa-ajan harrastukseksi. Musiikkikurssien yleisarvio oli hyvä, hinta-laatu-suhde erinomainen ja opiskelijat kokivat saavansa myös tarpeeksi palautetta. Opetussuunnitelma voi palvella musiikinopettajia opetuksen kehittämisessä, suunnittelussa ja toteuttamisessa ilman, että sen tarvitsee viedä opettajien itsenäisyyttä. Opiskelijoita halutaan tukea musiikin opiskelussa siten, että heille luodaan hyvä oppimisympäristö ja tarvittaessa heille laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma yhteistyössä opettajan kanssa. Seinäjoen Kansalaisopisto pyrkii tulevaisuudessa tarjoamaan aiempaa paremmin kysyntää vastaavaa musiikinopetusta niin aikuisille harrastajille kuin myös nuorille ja lapsille. fi
dc.format.extent 3590 Kb, 92 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia fi
dc.publisher Helsinki Polytechnic Stadia en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.subject musiikki
dc.subject opetussuunnitelma
dc.subject musiikin opettaminen
dc.subject elinikäinen oppiminen
dc.subject vapaa sivistystyö
dc.subject eettinen kasvatus
dc.subject musiikinopetuksen kehittäminen
dc.subject Music
dc.subject curriculum
dc.subject music teaching
dc.subject lifelong learning
dc.subject liberal civic education
dc.subject ethics of music
dc.subject development of music education.
dc.title Musiikin kehittämis- ja opetussuunnitelma Seinäjoen Kansalaisopistoon fi
dc.subject.ysa
dc.type.dcmitype Text
dc.type.ontasot AMK-opinnäytetyö fi
dc.type.ontasot Polytechnic thesis en
dc.relation.dscollection 10024/3959
dc.relation.filename stadia-1211044187-7.pdf

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot