Etkö ymmärrä, mitä sulle lausuin? : dysfasialasten kasvatus

Doria

Suomeksi       På svenska       In English

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor musiikin koulutusohjelma, Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehto fi
dc.contributor.author Rehunen, Essi
dc.contributor.author Valle, Satu
dc.date.accessioned 2008-12-23T12:18:35Z
dc.date.available 2008-12-23T12:18:35Z
dc.date.issued 2008-05-28
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:stadia-1208941078-5
dc.identifier.uri http://www.doria.fi/handle/10024/43058
dc.description.abstract Tässä työssä perehdyimme puheen- ja kielenkehityksen häiriöisten lasten musiikinopetukseen. Tarkoituksenamme oli löytää keinoja heidän äänenkäyttönsä sekä puheenkehityksensä tukemiseen musiikin avulla. Halusimme myös rohkaista heitä monipuoliseen itseilmaisuun, musisointiin ja kommunikointiin. Työmme perustuu päiväkoti Troolarissa toteutettuun musiikkikasvatusprojektiin. Työskentelimme viiden lapsen kanssa, joilla kaikilla on puheen- tai kielenkehityksen erityisvaikeus. Pidimme ryhmälle kahdeksan oppituntia, joiden aikana kokeilimme eri menetelmiä ja ideoita opetuksen tukena. Oikean laulu- ja puhekorkeuden löytäminen äänileikkien avulla sekä sanojen rytmittäminen olivat keskeisiä asioita tunneillamme. Tämän pohjalta olemme koonneet tietoa sekä omia kokemuksiamme työhömme. Totesimme, että musiikinopetusta voi soveltaa erilaisille oppijoille hyvinkin vähäisillä muutoksilla. Tukiviittomien käyttö, selkeä ja hidastempoinen puhe, kuvat ja monet muut havainnollistamisvälineet tukevat kaikenlaisten oppilaiden oppimista. Musiikkileikkikouluissa on varmasti paljon dysfasialapsia integroituna ryhmiin. Siksi pidämme tärkeänä kertoa asiasta ja tuoda uusia näkökulmia opetukseen. Perustiedon kerääminen, kekseliäisyys sekä avoin mieli ovat hyviä lähtökohtia erityismusiikkikasvatukseen. fi
dc.format.extent 903 Kb, 75 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia fi
dc.publisher Helsinki Polytechnic Stadia en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.title Etkö ymmärrä, mitä sulle lausuin? : dysfasialasten kasvatus fi
dc.subject.ysa musiikki
dc.subject.ysa varhaiskasvatus
dc.subject.ysa erityiskasvatus
dc.subject.ysa dysfasia
dc.subject.ysa lapset
dc.type.dcmitype Text
dc.type.ontasot AMK-opinnäytetyö fi
dc.type.ontasot Polytechnic thesis en
dc.subject.musa musiikkikasvatus - lapset
dc.relation.dscollection 10024/3959
dc.relation.filename stadia-1208941078-5.pdf

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot