Palavien nesteiden varastosäiliön lupa- ja tarkastusasiat

Doria

Suomeksi       På svenska       In English

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, energia- ja ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehto fi
dc.contributor.author Harju, Matti
dc.date.accessioned 2008-11-14T11:01:56Z
dc.date.available 2008-11-14T11:01:56Z
dc.date.issued 2008-04-24
dc.identifier.uri http://www.doria.fi/handle/10024/42675
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:stadia-1226655397-9
dc.description.abstract Tämän insinöörityön tavoitteena oli tehdä Neste Jacobs Oy:lle suuntaa antava ohje palavien nesteiden varastosäiliöiden lupa- ja tarkastusasioista. Ensimmäiseksi selvitimme Neste Jacobsin kanssa sopivan varastosäiliön, jota käytin esimerkkitapauksena insinöörityössäni. Työssä käytettäväksi esimerkki varastosäiliöksi valittiin Neste Oil Oy:n kilpilahden jalostamon biodiesel- yksikön tuotesäiliö K-30. Työn alkuosassa käsitellään palavien nesteiden varastoinnissa ja varastosäiliöiden suunnittelussa ja rakentamisessa noudatettavia lakeja, asetuksia, päätöksiä ja standardeja. Niiden käsittely on pyritty toteuttamaan siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista insinöörityön kannalta. Työn jälkimmäisessä osassa käsitellään palavien nesteiden varastosäiliön lupa- ja tarkastusasioita K-30-säiliön osalta. Insinöörityön tietolähteinä käytettiin pääasiallisesti kirjallisuutta ja internetsivuilta löytyviä verkkodokumentteja sekä Neste Oil Oy:n omilta intranetsivuilla olevaa materiaalia. Insinöörityössä on pyritty käsittelemään asiat ajallisesti siinä järjestyksessä niin kuin ne on toteutettu K-30-varastosäiliön rakentamisessa. Työssä on käsitelty jokaista tarkastusta erikseen ja liitteistä löytyy kutakin tarkastusta koskevat tarkastuspöytäkirjat sekä lupahakemukset. fi
dc.format.extent 1586 Kb, 88 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia fi
dc.publisher Helsinki Polytechnic Stadia en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.title Palavien nesteiden varastosäiliön lupa- ja tarkastusasiat fi
dc.subject.ysa varastointi
dc.subject.ysa luvat
dc.subject.ysa
dc.subject.ysa säiliöt
dc.subject.ysa palavat nesteet
dc.type.dcmitype Text
dc.type.ontasot Polytechnic thesis en
dc.type.ontasot AMK-opinnäytetyö fi
dc.relation.dscollection 10024/3951
dc.relation.filename stadia-1226655397-9.pdf

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot