• En oeconomisk beskrifning 

      Kalm, Pehr (Åbo : tryckt hos direct. och kongl. boktr. i stor-förstendömet Finland, Jacob Merckell, [1757], 1757)