Uusimmat viitteet

 • Sakkaroosikonsentraation vaikutus etanolin tuotantoon fermentoinnilla 

  Pullinen, Niko (2017)
  Työn tavoitteena on selvittää, kuinka sakkaroosin fermentointiprosessiin Saccharomyces cerevisiae -hiivalla voidaan vaikuttaa sakkaroosikonsentraatiolla. Kirjallisessa osuudessa selvitetään fermentoinnin mekaniikkaa, sekä ...
 • Kiehutusvesireaktorin syöttövesivirtausmittauksen suodatus 

  Savolainen, Pyry (2017)
  Tämän kandidaatintyön tavoitteena on kehittää Teollisuuden Voima Oyj:lle parempi suodatusmenetelmä syöttövesivirtausmittauksen suodatukseen. Syöttövesivirtausmittauksella on suurin vaikutus termiseen tehoon termisen tehon ...
 • Big data in video games 

  Kareinen, Kalle (2017)
  Big Data has become a relevant concept as Internet connections have spread and developed. This thesis researched the usage of Big Data in video games. The goal for this thesis was to find out what are the use cases of Big ...
 • Eriasteisesti jalostettujen puupolttoaineiden energiahyötysuhteiden ja -talouden vertailu 

  Raatikainen, Mika-Matti (2017)
  Tässä kandidaatintyössä lasketaan energiahyötysuhteet ja kustannusarviot kolmelle eriasteisesti jalostetulle puuperäiselle biopolttoaineelle. Työn tavoitteena on vertailla energiahyötysuhteiden ja tuotantokustannusten ...
 • Suomen tullin verkkosivujen kehitysmahdollisuuksien kartoittaminen 

  Ala-Ilomäki, Konsta (2017)
  Suomen tulli haluaa kehittää verkkosivujaan vastaamaan paremmin nykyajan vaatimuksiin. Työn tavoitteena oli kerätä hyviä käytäntöjä erilaisilta viranomaisilta ja suurilta IT-yrityksiltä, verrata tullin verkkosivuja ulkomaisiin ...
 • Ohutlevyjen piensarjatuotannon tuottavuuteen vaikuttavat tekijät 

  Kylmälä, Markus-Mikko (12 / 2017)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa ohutlevyjen piensarjatuotannon tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja tuotannon tuottavuuden kehitystä suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Työssä tutkittiin erilaisia ...
 • Mikrotyöstölinjan 3D-mallinnus 

  Ahonen, Niko (2017)
  Tämä kandidaatintyö käsittelee mikrotyöstölinjan 3D-mallinnusta. Työn tavoitteena on mallintaa mikrotyöstölinjasta kokoonpano, joka vastaa ominaisuuksiltaan todellista fyysistä konetta. Tutkimus jakautuu teoriaosuuteen ...
 • Biomassan kuivaus pienissä CHP-laitoksissa 

  Nevalainen, Tomi (2017)
  Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia biomassan kuivausta. Työssä tutkitaan myös kuivauksen energiankulutusta ja ilmantarvetta teoreettisessa kuivausprosessissa sekä tutustutaan itse biomassan kuivumiseen käymällä ...
 • Biomassaa hyödyntävien ORC-voimaloiden potentiaali Suomessa 

  Tanska, Anniina (2017)
  Tämä kandidaatintyö on kirjallisuustyö biomassaa hyödyntävien ORC-voimaloiden potentiaalista Suomessa. Työn tavoitteena on selvittää, missä teholuokissa prosessi soveltuisi käytettäväksi Suomessa ja mitkä tekijät ...
 • Maantieliikenteen sähköistyminen suhteessa ilmastonmuutokseen ja pienhiukkasiin 

  Vavilov, Mihail (2017)
  Maantieliikenne vastaa viidenneksestä maailman kokonaispäästöistä ja on yksi maailman suurimmista saastuttajista, siten maantieliikenteen sähköistämisen merkitys on melko ilmeinen. Tutkimuksen alussa todettiin, että kaikkia ...
 • Omien osakkeiden osto sijoituksena signalointihypoteesiin perustuen 

  Hällström, Matias (2017)
  Tässä kandidaatintutkielmassa tutustutaan yritysten omien osakkeiden takaisinhankintoihin sekä niiden toteuttamiskeinoihin ja taustalla vaikuttaviin motiiveihin. Erityisesti päämääränä on selvittää suorittavatko yritykset ...
 • Lämmitysmuotojen käytön muutos 2030 

  Similä, Lauri (2017)
  Suomessa asuinrakennusten lämmitys toteutetaan pääasiassa kaukolämmöllä, puulla, sähköllä, öljyllä ja erilaisilla lämpöpumppujärjestelmillä. Viime vuosina kevyen polttoöljyn lämmityskäyttö on vähentynyt merkittävästi ja ...
 • Kartonkirullan kostutuslaitteiston suunnittelu 

  Malm, Henna (2017)
  Kartonkia käytetään laajalta osin pakkaamiseen ja tärkeimpinä markkinaetuina pidetään painettavuutta ja kierrätettävyyttä muihin pakkausmateriaaleihin nähden. Kartonkipakkauksista saadaan tukevia ja esteettisen näköisiä. ...
 • Tensile strength properties of stainless steel 316L lattice structures manufactured by powder bed fusion 

  Riikonen, Niko (2017)
  This thesis comprised tensile strength properties of various stainless steel 316L lattice structures manufactured by powder bed fusion. Aim of this thesis was to define the impact of lattice shape on tensile strength ...
 • Komposiitit puolustusvälineteollisuuden ratkaisuissa 

  Åberg, Arimo (2017)
  Tämä kandidaatintyö tutkii komposiittimateriaalien käyttökohteita, materiaalin ominaisuuksia ja hyödyntämistä puolustusvälineteollisuuden sovelluksissa. Tutkimuksessa esitellään yleisimpiä puolustusvälineteollisuuden ...
 • Role of person-organization fit in recruiting 

  Kestilä, Miika (2017)
  The purpose of this thesis is to investigate the role of person-organization fit in recruiting at a large publicly listed Finnish company. The objective of this thesis is to find out which parts of person-organization fit ...
 • MehiDoc -sovelluksen kehittämistarpeiden kartoittaminen 

  Tasa, Julia (2017)
  Tämän kandidaatintyön tavoitteena on kartoittaa MehiDoc-sovelluksen kehityskohteet, joiden perusteella voidaan luoda entistäkin toimivampi sovellus, joka tuo lisäarvoa Mehiläisen työntekijöiden työhön. Tärkeimpänä ...
 • Jätteenpolttotekniikat Suomessa 

  Salovaara, Jouni (2017)
  Tämä kandidaatintyö on kirjallisuustyö Suomen energiahyödyntämiseen tarkoitetun jätteen poltosta ja tekniikoista. Työ käsittelee Suomessa käytettäviä kolmea eri jätteenpolttotekniikkaa ja jätteenpolton historiaa Suomessa. ...
 • Keskuslämmityspuukattilan korvaaminen lämpöpumpulla 

  Markkanen, Elias (2017)
  Työn aiheena on tutkia saneerauskohteeseen soveltuvia lämmitysratkaisuja ja vertailla niitä taloudellisin perustein kiinnittäen huomiota myös niiden käyttäjiltä vaadittaviin käytönaikaisiin toimenpiteisiin. Työ tehtiin ...
 • Harrastajaluokan puusorvin runkorakenteen kehittäminen 

  Partti, Jere (2017)
  Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli suunnitella hitsatuista teräsrakenteista modulaarinen runko puusorviin. Idean kehitti yksityinen puunsorvauksen harrastaja, joka alkaisi valmistaa laitetta piensarjatuotantona. ...

Näytä lisää