• Aine- ja tarvikevarastojen varasto-ohjauksen ja raportoinnin 

   Kåla, Per-Erik (2002)
   Työn tavoitteena oli selvittää OMG Kokkola Chemicals Oy:n aine- ja tarvike varastojen materiaalin ohjauksen sekä raportoinnin nykytila, analysoida saatuja tuloksia ja pohtia keinoja hankintatoimintaan ja raportointiin ...
  • Asiakastilauksen kytkentäpisteen määrittäminen maataloustraktoreita valmistavalle yritykselle 

   Tani, Mikko; Villa, Tommi (2010)
   Kandidaatintyössä käsitellään tuotannonohjausmuodon valintaan ja asiakastilauksen kytkentäpisteen sijaintiin vaikuttavia päätöskriteereitä. Analyysien pohjalta kuvitteelliselle maataloustraktoreita valmistavalle yritykselle ...
  • Elementtitehtaan hankintatoimen kehittäminen 

   Jääskeläinen Sari (2004)
   Tutkielman tavoitteena oli löytää case-yrityksen varaston kriittiset tuotteet ja kehittää yrityksen hankintatoimintaa niin, ettei puutetilanteita pääse syntymään ja kustannuksia saadaan alennettua. Tutkimus toteutettiin ...
  • Elinkaaripohjaiseen ABC-analyysiin perustuva päätöksenteontukijärjestelmä 

   Esa, Antti (2009)
   Yritysten vaihto-omaisuudenhallinnasta löytyy usein selviä puutteita. Yksi selkeä syy tähän on perinteisen ABC-analyysin riittämättömyys, joka pohjautuu puhtaasti historiatietoihin. ABC-analyysia oikein tulkitsemalla, voi ...
  • Hankintaprosessin kehittäminen rakennustoimialalla 

   Jääskeläinen, Kari (2018)
   Työn tavoitteena on kuvata rakennustoimialla toimivan yrityksen hankintaprosessin nykytila ja tunnistaa sen kriittiset kehittämistarpeet. Nykytilan pohjalta esitetään kehittyneempiä prosessivaihtoehtoja nykyisen ...
  • Hyllytysjärjestelmän kehittäminen tuotannon varastossa 

   Pekkanen, Juho (2017)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli optimoida Mense Oy:n tuotantotilan varaston toimintoja. Mense Oy on Luumäellä toimiva yritys joka valmistaa puunkorjuulaitteita. Merkittävin tavoite oli kehittää varaston hyllytysjärjestelmää ...
  • Koulutuskuntayhtymän hankintalogistiikan nykytilan selvitys ja kehittäminen 

   Nisonen, Jukka (2000)
   Työn tavoitteena oli kartoittaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hankintaprosessin nykytila, analysoida saatuja tuloksia ja pohtia menetelmiä hankintatoimintaan liittyvien prosessien parantamiseksi. Päähuomio kohdistettiin ...
  • Pienivolyymisten tuotteiden varastonohjaus 

   Pirkkala, Kimmo (2003)
   Pienivolyymiset C-tuotteet ovat Valion jakelutoiminnalle ongelmallisia tuotteita, koska nykyisellä lavoihin perustuvalla toimitusketjulla ei näitä tuotteita voida sijoittaa suoraan jakeluvarastoihin kerättäväksi. Suurista ...
  • Pk-yrityksen materiaalivarastotasojen seurannan kehittäminen 

   Rintaniemi, Anna-Reetta (2013)
   Tässä diplomityössä selvitettiin kuinka pk-yrityksen materiaalivarastotasojen seurantaa pystyttäisiin kehittämään. Tarkoituksena oli tutkia yrityksen nykyisiä materiaalivarastotasojen seurantamenetelmiä haastattelujen ja ...
  • Raaka-ainevarastonohjaus makeisteollisuudessa 

   Terävä, Teemu; Vanhanen, Kari (2009)
   Työssämme luomme ”varastonohjaus-mix” –järjestelmän suklaatuotteita valmistavalle teollisuuslaitokselle. Järjestelmässä jaottelemme raaka-aineet eri hankintaluokkiin analyysien perusteella. Jokaisesta luokasta käsittelemme ...
  • Sisäisen logistiikan prosessien ja materiaalivirtojen tehostaminen 

   Lehikoinen, Joona (2015)
   Työn tavoitteena on löytää kohdeyrityksen sisäisen logistiikan prosessien ja materiaalivirtojen tehostamiskohteita. Sisäisen logistiikan ja materiaalienohjauksen toimivuutta halutaan tutkittavan lähtötiedoksi prosessien ...
  • Strateginen materiaalihallinta 

   Syysjoki, Kimmo (2015)
   Tässä diplomityössä käydään läpi materiaalihallintaa strategisista näkökulmista, joihin kuuluvat strateginen suunnittelu ja johtaminen, hankintatoimi, materiaalihallinta ennustamisen ja varastoimisen kautta sekä yleinen ...
  • Toimitusketjun hallinnan kehittäminen tekstiiliteollisuudessa 

   Hamm, Matias (2011)
   Due to the outsourcing of manufacturing, Finlayson Oy now has a need to develop its supply chain management as its new ability. This requires development of efficient and flexible procedures and models in order to efficiently ...
  • Tuotanto- ja varastohallinnan kehittäminen metallikonepajassa 

   Lampola, Tero (2005)
   Työn tavoitteena oli kartoittaa ja analysoida Mesera Paimio Oy:n nykyistä tuotannon- ja varastonhallintaa, kehittää varastojen seurannassa ja ostotoiminnassa käytettäviä toimintoja sekä luoda konkreettinen seurantajärjestelmä ...
  • Varastoanalyysi suomalaisessa pk-yrityksessä 

   Mäkeläinen, Mikko; Nokelainen, Anni (2017)
   Tämä kandidaatintyö on varastoanalyysi suomalaiselle pk-yritykselle. Tavoitteena oli tehdä ABC-analyysi varaston euromääräisen kulutuksen mukaan sekä raaka-aine- että valmistevarastolle ja antaa tämän avulla kehitysehdotuksia ...
  • Varastonohjauksen menetelmät ja niiden käyttö osana yrityksen kannattavuuden hallintaa 

   Leinonen-Bebek, Sirpa (2008)
   Tutkielman tavoitteena on tuottaa kohdeyrityksessä tietoa, joka auttaa tunnistamaan ja soveltamaan kannattavuuden parantamiseen vaikuttavia varastonohjauksen menetelmiä ja tukee varastonohjausta koskevaa päätöksentekoa. ...
  • VMI materiaalihankinnoissa 

   Kajan, Sami; Laitinen, Marko (2010)
   Työn tavoitteena on selvittää varastontäydennysyhteistyön (VMI) solveltuvuutta metsäkoneita valmistavaan keskisuureen suomalaiseen yritykseen. Kohdeyrityksessä on VMI:n avulla tarkoituksena helpottaa materiaalihankintoja ...