• Visuaalisia eroja Yleisradion inserttituotannoissa 

      Tolonen, Janne (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.03.2008)
      Opinnäytetyössäni pohdin Yleisradion eri tuotantoympäristöissä tehtyjen inserttien visuaalisia eroja tekijän näkökulmasta. Työn taustaksi kartoitan Yleisradion kolme toimiympäristöä, joiden tuotantotapa eroaa selvästi ...