• Matka vapaampaan ilmaisuun : kohti itsensä kohtaamista 

   Männistö, Tanja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2007)
   Kokemukseni teatterityöstä heijastavat tarvetta vapaampaan ilmaisuun. Voiko teatteria tehdä kysyen ”miltä sinusta tuntuu”? Kokemukseni näyttelijän- ja ohjaajantyöstä pohjautuvat pääasiassa kylmän ulkoiseen, fyysiseen ja ...
  • Tarinateatteri : taidetta ja terapiaa kuunnellen 

   Moisio, Henna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.04.2007)
   Tämä työ käsittelee tarinateatteria teatterin ja taiteen tekemisen muotona. Pohdin työssä näyttelemistä sekä tarina- että perinteisessä teatterissa ja käsittelen tarinateatterin taiteellisia ja terapeuttisia ulottuvuuksia. ...
  • Taide on aina poliittista : ajatuksia taiteesta ja politiikasta Sergei Belbelin näytelmän Kuolemia valossa 

   Hangaslahti, Perttu (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.04.2007)
   Tämä opinnäytetyöni käsittelee provokatiivista väittämää: taide on aina poliittista. Kerron työssä omasta taidekäsityksestäni, sekä omasta maailmankatsomuksestani. Kaikessa kirjoittamassani rinnalla kulkee koko työn läpi ...
  • Uuden dramaturgian pirstaloitunut kokonaisuus : mitä ja miten ilmaisen 

   Eskelinen, Aino (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2007)
   Opinnäyte tutkii mitä tapahtuu kun ajan, paikan ja tapahtuman ykseys poistuu ja astutaan niin sanotun uuden teatterin maailmaan. Miten esityksen kokonaisuus muodostetaan silloin? Opinnäytteessä käytetään pohjamateriaalina ...
  • Niin metsä vastaa : työtapoja koreografian ja tanssiteatterin tekemiseen 

   Arala, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2007)
   Käsittelen työssäni sitä, miten tanssitaustaisena teatteri-ilmaisun ohjaajana toimin koreografina ja tanssiteatterin tekijänä. Pyrin kartoittamaan taiteellisen työni, tanssiteatteriteoksen Niin metsä vastaa, valossa ...
  • Kirkkodraama Hyvinkäällä : omakohtaisesti koettuna 

   Laine, Jouni (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.04.2007)
   Opinnäytetyö lähtee liikkeelle kirkkodraaman alkujuurilta, etsien kirkkodraaman kansainväliseen syntyyn liittyviä seikkoja ja edeten kohti kirkkodraaman rantautumista Suomeen ja kehitystä tämän päivän kirkkodraamaksi. ...
  • Luovuus ja itsetuntemus ohjaajantyössä 

   Veikkanen, Marjaana (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 27.11.2006)
   This research deals with obstacles and opportunities with respect to creativity. It mainly focuses on the author's most meaningful discoveries as an individual and a professional in the field of theatre during the past two ...
  • Kaksoiselämäni teatteritaiteen palveluksessa : ammatti-identiteettini rakennuselementit 

   Honkaselkä, Jani (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 27.11.2006)
   In my thesis I discuss the elements of my professional identity from the perspective of an actor, a director and a team. What are acting and directing to me? What are the problems in the symbiosis of acting and directing? ...
  • Naiskomiikka : huumorista stand upiin, naurusta valtaan 

   Mykkänen, Suvi-Jonna (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 27.11.2006)
   The final project deals with the question of female comedy and the comedy made by women. Comedy has traditionally been made by men and the woman has been the one who laughs. A funny woman has been a rare phenomenon. ...
  • Intuitiosta esitykseen : Lear-prosessi itsereflektion ja katsojapalautteen valossa 

   Alastalo, Marko (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 27.11.2006)
   My final project presents the directing process of my experimental production based on King Lear by William Shakespeare. I describe the process from the first visions of the beginning to the completed performance and finally ...
  • Sanoin kuvaamaton : teatterintekijän pohdintoja intuitiosta 

   Mahlamäki, Anneli (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 27.11.2006)
   This thesis examines the concept of intuition from different aspects. The basis for this thesis has been the author`s experience about education as a supportive process for intuitive thinking. It studies what taking advantage ...
  • Naamion takaa : näyttelijäntyön palapelini 

   Jokelin-Muilu, Jelena-Maria (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 19.05.2006)
   The subject of this bachelor's thesis has its origins in the frequently asked question of an author; whether any of their own theatrical techniques correlate with those of any well-known theatrical personality. The aim of ...
  • Hakunilan Kultsa/Urban II hanke : pohdintaa yhteisöteatterin merkityksestä alueelle 

   Mansikkala, Mikaela (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 24.04.2006)
   This thesis analyses what local community theatre activity means to an area and its residents, and whether this kind of activity is meaningful. The objective was to explore whether and how community art can help urban areas ...
  • Luovuus näyttelijäntyössä 

   Santavuori, Maria (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 19.05.2006)
   This thesis considers creativity in acting and performing. The original question is how to construct roles creatively. The thesis also considers the quality of creativity at a general level. In addition, the question expands ...
  • Kun pelko astuu lavalle : eli kuinka opin elämään esiintymisjännityksen kanssa 

   Sarkkinen, Maria (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 19.05.2006)
   This thesis focuses on stage fright; what it is and how to find the ideal solution in connection with stage fright. To find the way toward free expression; to find the way from lack of control to con-trol. It also describes ...
  • Vuorovaikutuskouluttajana työyhteisöissä 

   Pekkola, Sonja (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 24.04.2006)
   This thesis concerns organizing a workshop about interaction in the various communities represented by Helsinki city's social welfare department. There were seventeen workshops altogether and they were organized in different ...
  • Matka serkamolaiseen teatteriin : kohti sanatonta kerrontaa 

   Serkamo, Pia (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 19.05.2006)
   A travelogue to serkamoan theater deals, just like its name implies, with the molding process of one theater opinion. It has been influenced by both Aristotle's poetry and Bertold Brecht's epic theater. Side by side with ...
  • Silta yksilöstä yhteisöön : ryhmätyö teatterin tekemisen välineenä 

   Pitkänen, Heljä (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 19.05.2006)
   This final thesis focused on experimental knowledge of working in the group. The topic was approached from the perspective of the theatre group director. The thesis itself contains two practical theatre group examples. One ...