• Taajuusmuuttajan vaihtaminen pakkaajarobottiin 

   Hirvonen, Sampsa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.06.2007)
   Tässä sähkövoimatekniikan insinöörityössä on käsitelty taajuusmuuttajan vaihtamisprosessia. Työ on tehty Oy Sinebrychoff Ab:n Keravan tuotantolaitokselle täyttöosastolle 0.33 litran lasipullon pakkaajarobottiin. Työssä on ...
  • Taajuusmuuttajien suorituskyvyn automaattinen testausympäristö 

   Pentzin, Erno (13.04.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin ABB Oy, Drivesin Product AC -tulosyksikön tuotekehitysosastolle Helsingissä. Työssä kehitettiin taajuusmuuttajien suorituskyvyn automaattinen testausympäristö. ABB:n taajuusmuuttajien suorituskykytestejä ...
  • Taide on aina poliittista : ajatuksia taiteesta ja politiikasta Sergei Belbelin näytelmän Kuolemia valossa 

   Hangaslahti, Perttu (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.04.2007)
   Tämä opinnäytetyöni käsittelee provokatiivista väittämää: taide on aina poliittista. Kerron työssä omasta taidekäsityksestäni, sekä omasta maailmankatsomuksestani. Kaikessa kirjoittamassani rinnalla kulkee koko työn läpi ...
  • Tajuttoman potilaan hoidon osaaminen - 

   Gröhn, Jari; Hyvönen, Pertti; Sippola, Mikko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.04.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena on tunnistaa tajuttoman potilaan hoidossa tarvittava osaaminen ja kehittää arviontiväline perustason sairaankuljetukseen tajuttoman potilaan hoidon osaamisen mittaamiseksi. Arviointivälineen ...
  • Tajuttoman potilaan hoidon osaaminen - Osa 1: arviointivälineen kehittäminen perustason sairaankuljetukseen - Osa 2: arviointivälineen luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden arviointi 

   Gröhn, Jari; Hyvönen, Pertti; Sippola, Mikko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.04.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena on tunnistaa tajuttoman potilaan hoidossa tarvittava osaaminen ja kehittää arviontiväline perustason sairaankuljetukseen tajuttoman potilaan hoidon osaamisen mittaamiseksi. Arviointivälineen ...
  • Tajuttoman potilaan hoidon osaaminen perustason sairaankuljetuksessa 

   Backman, Minna; Lindqvist, Senja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 20.02.2008)
   Opinnäytetyömme ensimmäisen osan tarkoituksena on selvittää minkälaista tajuttoman potilaan hoidon osaamista Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella työskentelevillä perustason sairaankuljettajilla on. Opinnäytetyömme toisena ...
  • Tajuttoman potilaan hoidon osaaminen perustason sairaankuljetuksessa : tietotestin kehittäminen 

   Karppinen, Linda (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 20.02.2008)
   Tämä opinnäytetyö on osa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä Helsingin ammattikorkeakoulun ensihoidon ja hoitotyön koulutusohjelmien yhteistä KUOSCE-hanketta, jonka tarkoituksena on kartoittaa perustason sairaankuljettajien ...
  • Takuukäsittelyprosessi Volkswagen Center Espoossa 

   Lindberg, Niklas (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.05.2008)
   Tämän insinöörityön tavoitteena on hahmottaa koko takuukäsittelyprosessi VV-auto Espoossa. Prosessi alkaa asiakkaan vikailmoituksesta ja jatkuu vielä kuukausia auton valmistumisenkin jälkeen. Insinöörityössä tutkitaan eri ...
  • Tapiola-ryhmän Yhtiökokousjärjestelmä-ohjelmiston määrittely ja suunnittelu 

   Kuivanen, Mika (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.11.2006)
   Tässä insinöörityössä selvitettiin mahdollisuuksia parantaa Tapiola-ryhmän Yhtiökokousjärjestelmä-ohjelmiston ominaisuuksia ja tietoturvallisuutta. Järjestelmää käytetään Tapiola-ryhmän vakuutusyhtiöiden yhtiökokouksiin ...
  • Tarinateatteri : taidetta ja terapiaa kuunnellen 

   Moisio, Henna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.04.2007)
   Tämä työ käsittelee tarinateatteria teatterin ja taiteen tekemisen muotona. Pohdin työssä näyttelemistä sekä tarina- että perinteisessä teatterissa ja käsittelen tarinateatterin taiteellisia ja terapeuttisia ulottuvuuksia. ...
  • Tavallisia tarinoita : rivikansalaiset television uutisjutuissa 

   Cortés Téllez, Sanna-Kaisa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.05.2007)
   Tässä opinnäytetyössä käsittelen tavallisia ihmisiä televisiouutisten jutuissa käyttäen esimerkkeinä uutisjuttuja Nelosen ja MTV3:n kotimaan uutisista. Tavoitteeni on tutkia tavallisen ihmisen rooleja ja tehtäviä television ...
  • Teatteri-ilmaisun ohjaajan ammattitaito : mitä se on? 

   Videnoja, Emmi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.04.2007)
   Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) on suhteellisen uusi ja tuntematon ammattinimike. Harvat tietävät, mitä teatteri-ilmaisun ohjaaja tekee ja mitä hänen erityisosaamisensa on. Avaan teatteri-ilmaisun ohjaajan työtä soveltavan ...
  • Teatterivaellus : elämyspedagoginen lähestymistapa näyttelijäntyöhön 

   Paavilainen, Kai (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 03.12.2007)
   Toiminta ja fyysisyys ovat näyttelijäntyön tukipilarit. Niiden kautta syntyy ajatus, läsnäolo, kontakti ja tarjoaminen. Ne ovat työn perusta. Näyttelijän tehtävänä on tehdä tarjouksia vastanäyttelijälle ja ohjaajalle sekä ...
  • Teemahaastattelu laadullisessa tutkimuksessa 

   Hannila, Päivi; Kyngäs, Päivi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 13.05.2008)
   Teemahaastattelua käytetään, kun halutaan selvittää vähän tiedettyjä asioita. Haastattelu sopii tutkimusmenetelmäksi, kun ei tiedetä, millaisia vastauksia tullaan saamaan, ja kun vastaukset perustuvat yksilön omaan ...
  • "Tekee itse niin paljo ku pystyy" : kuntouttava työote hoitohenkilökunnan kokemana 

   Olkoniemi, Mari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.11.2008)
   Opinnäytetyö oli osa Ikäihmisten kuntoutumista tukevat hoito- ja toimintaympäristöt -hanketta (IKU), jonka tavoitteena on arvioida ja kehittää asiakasläheisesti ikääntyvien ihmisten kuntoutumista ja omatoimista selviytymistä ...
  • Teknoyhteisöä uudistamassa : verkkoyhteisöllisyyden toteutuminen ylläpitäjän näkökulmasta 

   Rekola, Panu (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 05.02.2007)
   Opinnäytetyöni käsittelee verkkoyhteisöllisyyttä ja verkkosivun uudistamisen vaikutuksia yhteisöllisyyteen. Käsiteltävää aihetta lähestytään verkkosivun ylläpitäjän näkökulmasta. Työn tapausesimerkkinä on elektronisen ...
  • Terapeuttiset strategiat toimintaterapiaryhmässä asiakkaan oman tahdon toteuttamisen tukena 

   Flood, Kaisla; Lautala, Heini (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 12.05.2008)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena on tarkastella terapeuttisia strategioita toimintaterapiaryhmän toteutuksen kautta (Kielhofner 2002). Etsimme vastausta kysymykseen: Minkälaiset terapeuttiset strategiat tukevat ja mahdollistavat ...
  • Terminaali, oma vai ulkoistettu 

   Laciokapas, Toni (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.04.2007)
   Insinöörityö tehtiin Panalpina Finland Oy:lle. Työn tarkoituksena oli selvittää, kumpi on yritykselle kustannustehokkaampi vaihtoehto, nykyinen, ulkoistettu terminaali vai investointi omaan terminaaliin. Ulkoistettu ...
  • Terveydenhoitaja lapsiin kohdistuvan perheväkivallan tunnistajana ja siihen puuttujana neuvolassa : artikkeli Terveydenhoitaja-lehteen 

   Karila, Tiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 31.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjoittaa artikkeli. Opinnäytetyössä on kirjallisuuskatsaus, jonka tutkimustieto koostuu lapsiin kohdistuvasta perheväkivallasta, sen tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta. Opinnäytetyö ...
  • Terveydenhoitajan huoli asiakkaista lastenneuvolassa ja työyhteisön tuki 

   Pitkänen, Minna; Sopanen, Reetta (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 00.00.2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa kirjallisuuskatsaus siitä, mitä huoli on käsitteenä ja miten se ilmenee käytännön terveydenhoitoalan työssä. Halusimme selvittää, mitä aikaisimpia tutkimuksia ja kirjallisuutta ...