• Radiokanavan tilinpäätös : YleQ:n elämä ja kuolema henkilöstöhaastattelujen valossa 

   Aarninsalo, Hinni (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 21.05.2007)
   Opinnäytetyöni käsittelee Yleisradion edesmenneen radiokanavan uuden YleQ:n taivalta sen perustamisesta huhtikuussa 2004 kanavan päättymiseen syyskuussa 2006. Ensisijaisina pohdinnan kohteinani ovat kanavan työntekijöiden ...
  • Raideliikennetärinä 

   Kaaresoja, Kaisa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 13.04.2007)
   Ratahallintokeskuksella (RHK) on ympäristöstrategia, joka toimii vuosittain päivitettävän ympäristöohjelman lähtökohtana. Ympäristöstrategia koostuu osastrategioista, joita ovat muun muassa melun ja tärinän osastrategiat. ...
  • Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelujen kehittäminen 

   Järvenpää, Tapani (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.04.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian Rakennustekniikan koulutusohjelmalle. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista, jonka opiskelijat ovat valmistuessaan ...
  • Rakentamisprojektin arviointi due diligence -menettelyillä 

   Hintsanen, Satu (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2008)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli kehittää ja tuotteistaa rakentamisprojektin arviointi eli Construction process assessment -selvitys. Selvityksessä tunnistetaan rakennushankkeen ja sen tuloksena valmistuvan rakennuksen ...
  • Raskaan kaluston tiedonkeruujärjestelmä sulautettuna Java-ohjelmistona 

   Salonen, Asmo (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.06.2008)
   Tämä insinöörityö tehtiin Sesca Logistics IT Oy:lle osana Tekesin VAMOS-hanketta. Logistiikan alan yritysten resursseja on kuluttanut puutteellinen ja hidas tietojen kulku toimiston ja ajoneuvon välillä. Perinteisesti ...
  • Relay card for capacitance measurements 

   Romo, Sami (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.04.2007)
   In this bachelor's thesis a relay card for capacitance measurements was designed, built and tested. The study was made for the research and development laboratory of VTI Technologies, which manufactures capacitive silicon ...
  • RetroEm - Jälkiasennettava hiukkassuodatin 

   Lehtinen, Jukka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.05.2008)
   RetroEm-tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa jälkiasennettavista hiukkassuodattimista. Suomen autovero uudistui vuoden 2008 alussa, siten että uusien autojen autovero lasketaan niiden CO2-päästöistä. Dieselautoissa ...
  • Rohkeutta henkilöiden käsittelyyn : katsojatutkimus 45 minuuttia -ajankohtaisohjelman henkilökuvajutuista 

   Pukka, Linda (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 27.11.2006)
   The present thesis deals with the reception of the celebrity profiles of the MTV3 news current affairs program "45 minuuttia". The target group of the research consists of young adults between the ages from 25 to 34 living ...
  • Runsasenergisen ruokavalion kehittäminen ja toteutus Ravioli Meilahdessa 

   Heikkinen, Marjo (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 05.05.2007)
  • Rutiinimenetelmillä ja Vitek2-laitteella saatujen tulosten vertailu bakteerien identifikaatio- ja antibioottiherkkyystutkimuksissa 

   Järveläinen Marika; Roslund, Iira; Silander Maarit (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.11.2006)
   Nykyään bakteerien identifikaatio- ja antibioottiherkkyysmääritykset tehdään kliinisen mikrobiologian laboratorioissa suurimmaksi osaksi manuaalisesti. Näytemäärät ovat lisääntyneet bakteriologian laboratorioissa, ja siksi ...
  • Ryhmämuotoinen kuntoutusjakso sotainvalidien puolisoille ja leskille Kaunialan sotavammasairaalassa 

   Niskanen, Terttu; Sivonen, Sari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.11.2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Kaunialan sotavammasairaalan ryhmämuotoiselle kuntoutusjaksolle osallistuneiden kuntoutujien kokemuksia kuntoutusjakson sisällöstä sekä sen merkityksestä psykososiaaliseen- ja ...
  • Ryhmämuotoinen toimintaterapia visuaalisen hahmottamisen taitojen oppimisen tukena kouluympäristössä 

   Airola, Iida; Malja, Marika (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.04.2008)
   Tämä opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä espoolaisen erityiskoulun kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ryhmämuotoista toimintaterapiaa kouluympäristössä visuaalisen hahmottamisen kehityksen tukena. Visuaalisen ...
  • Röntgenhoitajien kokemuksia työaika-autonomiasta 

   Koivula, Liina; Talvitie, Katriina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2008)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla röntgenhoitajien kokemuksia työaika-autonomiasta. Pyrkimyksenä oli tuottaa tietoa, jota työelämä voi hyödyntää työaika-autonomian kehittämisessä. Tutkimus oli laadullinen ja aineisto ...
  • Röntgenhoitajien oppimisympäristö työelämässä : Jorvin ja Peijaksen röntgenyksiköiden esittelysivut 

   Eklund, Tom; Kari, Jani (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.11.2007)
   Projektimme tarkoituksena oli tuottaa esittelysivut Jorvin ja Peijaksen röntgenyksiköistä ja niiden alaisuuteen kuuluvista perusterveydenhuollon yksiköistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin verkkosivuja varten. ...
  • S-Etuhuollon mainnonan tavoittavuus ja huoltopaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä 

   Mannonen, Markus (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 03.03.2008)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on tutkia S-Etuhuollon lähettämien mainosten tavoittavuutta ja samalla tutkia, millä asioilla oli vaikutusta huoltopaikan valintaan. Tammikuussa 2008 alettiin jakaa autoaan huoltoon tuoville ...
  • Sadut ja sadutus lasten hoitotyössä 

   Asimont, Jenny (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.11.2007)
   Opinnäytetyö on osa hanketta draama ja musiikki lasten pelon ja kivun lievittäjänä, joka toteutettiin yhteistyössä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lasten- ja nuorten sairaalan ...
  • Sairaanhoitajan osaamisen tavoitetason määrittely leikkaus- ja anestesiaosastolla 

   Kuhmola, Kaisa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.05.2007)
   Tutkimus liittyi osana Helsingin yliopistollisen sairaalan yhden toimialan kehittämishankkeeseen. Tavoitteena on, että sairaanhoitajien osaaminen vastaa toimintaa. NCS- mittari (Nurse Competence Scale, Meretoja 2003) on ...
  • Sairaanhoitajien ammatillisten kehittymistarpeiden kartoitus Länsi-Tallinnan keskussairaalan kirurgian klinikalla 

   Karu, Marianne; Kosunen, Heidi; Ojala, Tomi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.05.2007)
   Työn tarkoituksena oli kartoittaa sairaanhoitajien ammatillisia kehittymistarpeita sekä työympäristön vaikutusta ammatilliseen kehittymiseen. Opinnäytetyö tehtiin Länsi-Tallinnan keskussairaalan kirurgian klinikan ...
  • Saneerauskohteen näyteikkunoiden uusimisen tehtäväsuunnitelma 

   Siekkinen, Johannes (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin Oy Alfred A. Palmberg Ab:lle. Työssä oli tavoitteena luoda jälkikäteen tehtäväsuunnitelmamalli Siltasaarenkatu 12:n tehdystä näyteikkunarakenteiden uusimisesta, sekä tuottaa siitä jälkilaskentatietoa. ...
  • Sanoin kuvaamaton : teatterintekijän pohdintoja intuitiosta 

   Mahlamäki, Anneli (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 27.11.2006)
   This thesis examines the concept of intuition from different aspects. The basis for this thesis has been the author`s experience about education as a supportive process for intuitive thinking. It studies what taking advantage ...