• Naamion takaa : näyttelijäntyön palapelini 

   Jokelin-Muilu, Jelena-Maria (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 19.05.2006)
   The subject of this bachelor's thesis has its origins in the frequently asked question of an author; whether any of their own theatrical techniques correlate with those of any well-known theatrical personality. The aim of ...
  • Naapurit verkossa : kolme tapaustutkimusta paikallisista yhteisöverkoista 

   Huohvanainen, Sami (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.05.2008)
   Tutkielmassa käsitellään paikallisten yhteisöjen verkkopalveluja. Työn tavoitteena on selvittää, mikä on fyysisen ja virtuaalisen yhteisön suhde ja mitkä ovat paikallisen verkkopalvelun toiminnan perusedellytyksiä. ...
  • Nainen joka synnytti itsensä : Frida Kahlo peilinä ja inspiraation lähteenä 

   Leminen, Helena (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.01.2008)
   Opinnäytetyöni käsittelee Frida Kahloa ja omaa henkilökohtaista suhdettani häneen. Tarkoituksenani on hahmottaa Frida Kahloa henkilönä ja taiteilijana. Pohtia, mikä meitä yhdistää ja miksi Frida Kahlosta on muodostunut ...
  • Naiskomiikka : huumorista stand upiin, naurusta valtaan 

   Mykkänen, Suvi-Jonna (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 27.11.2006)
   The final project deals with the question of female comedy and the comedy made by women. Comedy has traditionally been made by men and the woman has been the one who laughs. A funny woman has been a rare phenomenon. ...
  • Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa 

   Heiskanen, Olga; Mäkirinne-Kattainen, Tuija; Rokala, Anja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.05.2008)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kuvata naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa. Työmme on osa ammattikorkeakoulu Stadian ja Sanofi Pasteur MSD:n ...
  • Naisten tuen tarve ja kokemukset saamastaan tuesta kohdunkaulan solumuutosten hoitoprosessissa 

   Rautiainen, Maria; Toijala, Eeva (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.04.2008)
   Opinnäytetyö on osa Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten hoitoprosessista ja vaikutuksista elämään -hanketta. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa ja kuvata naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten hoitoprosessissa ...
  • Narratiivin käyttöliittymä verkkosivulla 

   Koivula, Maija (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.04.2008)
   Verkkosuunnittelussa vallitsee käytettävyyden osalta tiettyjä sääntöjä ja käytöntöjä, jotka liittyvät yksinkertaistamiseen, typistämiseen ja selkeyttämiseen. Yleisenä tavoitteena ja ihanteena on rakentaa verkkosivut nopeasti ...
  • Neste Oilin energialaitoksen paineilma- ja syöttövesituotannon energiataloudellinen tarkastelu 

   Halonen, Ville (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2008)
   Insinöörityön tavoitteena oli tehdä teknillis-taloudellinen selvitystyö Neste Oilin Porvoon jalostamon energialaitoksen paineilma- ja syöttövesituotannosta. Tarkoituksena oli tutkia mahdollisuuksia säästää näihin toimintoihin ...
  • New Orleans funkin tyypillisiä piirteitä Joseph "Zigaboo" Modelisten soitossa 

   Kokkinen, Raine (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 20.04.2006)
   Tässä opinnäytetyössä tutkimuskohteeksi muodostui The Meters -yhtyeen rumpalin Joseph ”Zigaboo” Modelisten soittotyyli. Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida Zigaboon soittotyyliä seuraavista näkökulmista: fraseeraus, ...
  • Niin metsä vastaa : työtapoja koreografian ja tanssiteatterin tekemiseen 

   Arala, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2007)
   Käsittelen työssäni sitä, miten tanssitaustaisena teatteri-ilmaisun ohjaajana toimin koreografina ja tanssiteatterin tekijänä. Pyrin kartoittamaan taiteellisen työni, tanssiteatteriteoksen Niin metsä vastaa, valossa ...
  • Nike MAXSIGHT aurinkosuojapiilolasit : käyttäjätutkimus jalkapalloilijoille 

   Kähkönen, Sanna; Uusitalo, Terhikki (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2007)
   Opinnäytetyö käsittelee syksyllä 2005 Suomen markkinoille tulleita Nike MAXSIGHT Amber aurinkosuojapiilolaseja. Aurinkosuojapiilolasien on tarkoitus helpottaa urheilusuoristusta estämällä häiritsevää auringon häikäisyä, ...
  • Nivelen passiivinen mobilisaatio jäykän nilkan hoitona 

   Askola, Lembi; Kaskimäki-Virtanen, Riina; Markkula, Mia (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.11.2006)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää passiivisen mobilisaation vaikutusta ylemmän nilkkanivelen liikelaajuuteen ja siinä mahdollisesti esiintyvään kipuun. Lisäksi tavoitteena oli lisätä manuaalisen terapian tunnettuutta ...
  • "No mä sain kokee mimmosii erilaiset ihmiset on. Opin ymmärtämään niit paremmin." Nuorten kokemuksia inkluusivisesta työharjoittelusta 

   Saarinen, Kaisa; Pöyry, Reetta (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.09.2007)
   Opinnäytetyömme on osa Yhdessä-hanketta. Sen tarkoitus on lisätä ja kehittää inkluusiivista toimintaa Maunulan alueella. Hankkeen yksi toimintamuoto on inkluusivinen työharjoittelu, joka toteutettiin Maunulan yhteiskoulun ...
  • Noin yksivuotiaan lapsen kehitys : havainnointivideo lasten toimintaterapian opetukseen 

   Lehtinen, Ann-Mari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.11.2006)
   Lasten toimintaterapia perustuu lapsen normaalin kehityksen ymmärtämiseen ja arvostamiseen. Pystyäkseen pätevästi arvioimaan lapsia toimintaterapeutin täytyy olla tietoinen niistä tämänhetkisistä käsityksistä ja teorioista, ...
  • Nukkekodin rakentaminen vapaa-ajan toimintana ja tekijän kokemuksena 

   Manninen, Annele; Peltola, Virpi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.05.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena on selvittää, mitä nukkekodin rakentaminen toimintana on ja minkälaisia merkityksiä sillä on tekijälleen. Lähestymme aihetta vapaa-ajan toimintana ja tarkastelemme sitä myös toiminnan ...
  • Nukkesairaala : myöhäisleikki-ikäisen lapsen pelon lievitys sairaalassa 

   Jussila, Johanna; Kalliomäki, Mari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2008)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa tuote, jonka avulla voidaan lievittää leikki-ikäisen lapsen pelkoja sairaalassa. Opinnäytetyömme on osa viisivuotista Musiikki ja draama lapsen kivun ja pelon ...
  • Nuorisotilan toiminta vanhemmuuden tukena 

   Veijalainen, Mia (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.03.2008)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten nuorisotilatyössä pystytään vastaamaan vanhempien huolen aiheisiin nuoren kasvuun ja kasvatukseen liittyvissä asioissa. Vanhempien ajatusten pohjalta on tarkoitus kehittää ...
  • Nuorten kokemuksia ja mielipiteitä päihteistä 

   Barck, Heini; Hämäläinen, Elisa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.11.2007)
   Ehkäisevä päihdetyö jakautuu kolmeen eri preventioon: primaari-, sekundaari- ja tertiaaripreventioon. Primaaripreventio on koko yhteiskunnalle tai yleisryhmille suunnattua yleistä ehkäisevää päihdetyötä. Sitä voidaan pitää ...
  • Nuorten kokemuksia lastenkodin itsenäistymisohjelmasta 

   Tanskanen, Sanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2008--)
   Opinnäytetyössäni tarkastelen erään lastenkodin itsenäistymisohjelmaa. Itsenäistymisohjelma koostuu keittiökoulusta, umbrella-työkirjasta ja asumisharjoittelusta itsenäistymisasunnossa. Omahoitaja on tärkeässä roolissa ...
  • Nuorten mielikuvat Suomen Kansallisteatterista 

   Hokkanen, Teemu (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 22.05.2006)
   This thesis is about young people's views and mental images of the Finnish National Theatre (FNT). Research was needed into the views of young people about the FNT. The results would also be useful for FNT's marketing ...