• Kaaoksen ja järjestyksen jännitteessä : luonto-ohjelman The Nature of Rebirth hermeneuttinen sisällönluominen 

   Lampi, Johanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.03.2007)
   Opinnäytetyöni on monimuototyö, jonka teososa on luonto-ohjelma/dokumenttielokuva The Nature of Rebirth, jonka toteutin yhteistyössä neljän muun opiskelijan kanssa. Toimin toisena käsikirjoittajana, ohjaajana ja tuottajana. ...
  • Kahden kulttuurin ääniä 

   Vierikko, Marko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.05.2007)
   Opinnäytetyöni Kahden kulttuurin ääniä on monimuototyö, jonka teososa koostuu kuudesta suunnittelemastani ja äänittämästäni konkreettisen musiikin teoksesta. Materiaali on äänitetty 2006 kesällä ja syksyllä Suomessa ja ...
  • Kahdessa kuvantamisyksikössä tapahtuneet muutokset liikelaitokseen liittymisen yhteydessä vuosina 2005-2007 

   Dolk, Julia; Sonninen, Inna; Tissari, Meri; Turunen, Anu (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata kahdessa kuvantamisyksikössä liikelaitokseen liittymisen yhteydessä työn organisoinnissa, työnjaossa ja toimintakulttuurissa tapahtuneita muutoksia. Lisäksi tavoitteena oli kuvata ...
  • Kahvilatyöntekijöiden suhtautuminen kahviin ja kahvin valmistukseen 

   Romu, Henna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.11.2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka kahvilatyöntekijät suhtautuvat kahviin ja kahvin valmistukseen sekä millaisena työntekijät näkevät kahvin osana kahvilan laatua ja liiketoimintaa. Lisäksi tutkimuksessa ...
  • Kaksoiselämäni teatteritaiteen palveluksessa : ammatti-identiteettini rakennuselementit 

   Honkaselkä, Jani (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 27.11.2006)
   In my thesis I discuss the elements of my professional identity from the perspective of an actor, a director and a team. What are acting and directing to me? What are the problems in the symbiosis of acting and directing? ...
  • Kamarimusiikkia musiikkiluokille : oppilaslähtöinen kuvaus Vantaan Peltolan koulun vuoden 2005 yhteismusisointiprojektista 

   Tötterström, Anna; Nurminen, Paula (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 04.06.2007)
   Syksyllä 2005 järjestettiin kamarimusiikkiprojekti Vantaan Peltolan yläkoulun musiikkiluokkien oppilaille. Projekti oli osa Stadian BaRokkia ja Kamuja -hanketta. Ryhmät saivat ohjausta kuuden viikon ajan ja opettajina ...
  • Kassajärjestelmän verkko-oppimisohjelma 

   Tammelin, Elisa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.11.2007)
   Tämän insinöörityön aiheena oli verkko-oppimisohjelman testaus. Verkko-oppimisohjelma kehitettiin Ruokakeskon uuteen kassajärjestelmään. Työssä käydään läpi uuden kassajärjestelmän toiminnallisuutta kassa- ja taustatoimintojen ...
  • Kasvatuskumppanuus somalinkielisten äitien kokemana : Moniku-hankkeen päiväkodeissa Helsingissä 

   Kekäläinen, Miia; Laamanen, Anne (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.04.2008)
   Opinnäytetyömme liittyy MONIKU -Sosiaalinen vahvistaminen pääkaupunkiseudun monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa- hankkeeseen. Työmme käsittelee kasvatuskumppanuutta somalinkielisten äitien kokemana. Opinnäytetyö on ...
  • Kasvisruokien ja niiden tuotantoprosessien kehittämisehdotuksia Fazer Amicalle 

   Huovila, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.10.2008)
  • Katepillarista kauppakassiin : product placement suomalaisessa tv-ohjelmatuotannossa 

   Lappeteläinen, Josephina (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 29.05.2006)
   Product placement has become more and more common in Finnish television programmes lately. Product placement, as with the whole of the television industry, is strictly regulated and monitored by law. Surreptitious advertising, ...
  • Katsaus Bolognan konservatorion huilunsoiton opetukseen : ohjelmisto ja vuorovaikutus tuntitilanteessa 

   Rautanen, Annariina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 19.12.2007)
   Opinnäytetyössäni tarkastelen Bolognan konservatorion huilunsoiton opetusta. Työ on vaihto-opiskelijan silmin tehty katsaus vieraan kulttuurin opetuskäytäntöihin ja niitä ohjaavaan opetussuunnitelmaan. Tarkastelussa painottuu ...
  • Katsekulmien vaikutus näönrasitusoireisiin näyttöpäätetyössä 

   Hakala, Paula; Kivivirta, Jussi; Varila, Sami; Virtanen, Mirka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 05.12.2006)
   Päätetyöhön epäillään liittyvän monenlaisia ongelmia. Eniten epäiltyjä ja käsiteltyjä ovat silmien rasitus- ja ärsytysoireet sekä päätetyön kuormittavuus ja näköergonomiset ongelmat. Näkemiseen ja silmiin liittyvät ongelmat ...
  • Kaukolämmön pääsäädöt 

   Nikkilä, Aleksi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2008)
   Työssä keskitytään tarkastelemaan kaukolämmön pääsäätöjä, jotka ovat lämpötilan, paineen ja keskipaineen säädöt. Lisäksi työssä on pintapuolisesti käsitelty myös kaukolämpöön liittyviä perusasioita, toimintaperiaatteita, ...
  • Kaupunkilogistiikka ja kaupunkijakelu 

   Aaltonen, Juuso (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.05.2007)
   Kaupunkilogistiikan merkitys kasvaa myös Suomessa yhä suuremmaksi. Siihen ovat vaikuttaneet väestön keskittyminen kasvukeskuksiin sekä liikenteen haittojen ja ruuhkien lisääntyminen. Tämän työn tavoitteena oli selvittää ...
  • Kehitysvammaisen kohtaaminen optikkoliikkeessä 

   Dickman, Susanna; Kuokkanen, Johanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.04.2007)
   Opinnäytetyössä tutustutaan kehitysvammaiseen asiakkaan kohtaamiseen optikkoliikkeessä. Työn tarkoituksena on nostaa esiin ne ongelmat, joita esiintyy asiakaspalvelussa kehitysvammaisen asiakkaan kanssa. Laadukkaan ...
  • Keho, mieli ja minä : matkalla kokonaiseen näyttelijäntyöhön 

   Saastamoinen, Saara (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.04.2008)
   Tämä opinnäytetyö on matka näyttelijäntyöhöni. Moninaiset koulut ja opettajat ovat muovanneet minua ja työskentelyäni. Koen tärkeäksi hahmottaa mistä näyttelijäntyöni koostuu. Käyn läpi vuosien varrella koettua ja opittua ...
  • Kehä III:n varrelta : 20 vuotta vantaalaista ammattiteatteria 

   Vilhunen, Anu-Riikka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2007)
   Vantaan ensimmäinen, ja edelleen ainoa ammattimainen puheteatteri Teatteri Kehä III perustettiin vuonna 1986. Teatteri Kehä III on ensimmäisiä ns. vapaita teatteriryhmiä, jotka halusivat itse päättää mitä esitetään, missä ...
  • Kemikaaliriskien kartoitus 

   Halttunen, Joonas (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin Crown Pakkaus Oy:n Helsingin tehtaalle. Työ toteutettiin kemikaalilainsäädännön tietojen sekä muun kirjallisuuden pohjalta. Työn tarkoituksena oli tehdä kemikaaliriskien kartoitus johdatuksena ...
  • Kenguruhoidon toteuttaminen vastasyntyneiden teho-osastolla 

   Ezeonodo, Aino (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2007--)
   Tutkimushanke liittyi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lasten ja nuorten sairaalan vastasyntyneiden teho-osastolla tehtävään kenguruhoidon kehittämisprojektiin. Interventiotutkimuksen keinoin selvitettiin kenguruhoidon ...
  • Keskeisten hengitykseen liittyvien toimenpiteiden osaaminen perustason sairaankuljetuksessa : Osa II: Posterin laatiminen 

   Laasonen, Ilona; Saloranta, Essi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.03.2008)
   Opinnäytetyö liittyy Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ensihoidon ja hoitotyön koulutusohjelmien yhteiseen KUOSCE-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on määrittää perustason ...