• Ei jengii ilman svengii : lasten jousiorkesteriopas 

   Pyrhönen, Iiris; Pyrhönen, Klaara (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.12.2006)
   Opinnäytetyömme koostuu kahdesta osasta, lasten jousiorkesterioppaasta ja opinnäytetyön sisältöä selittävästä raportista. Ei jengii ilman svengii on opas nuorille jousisoittajille, jotka ovat aloittamassa tai jo aloittaneet ...
  • Ei ne suuret tulot, vaan... : riippumattoman musiikintekijän tulomuodot digitalisoituvassa maailmassa 

   Elo, Ilkka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 11.05.2007)
   Opinnäytetyö selvittää musiikkiteollisuuden ansaintalogiikkaa ja riippumattoman musiikintekijän tulomuotoja, sekä teknologisen kehityksen ja Internetin aiheuttaman rakennemuutoksen vaikutusta niihin. Alan nykyisenä ongelmana ...
  • "Ei olla heti häärimässä ja auttamassa" : hoitohenkilökunnan näkemyksiä toimintakykyä edistävästä työotteesta 

   Rantanen, Anne; Saarinen, Kati; Saarinen, Pasi; Sabri, Nina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.04.2008)
   Opinnäytetyö liittyi jo olemassa olevaan IKU-projektiin. Projektissa arvioidaan ja kehitetään asiakaslähtöisesti ikäihmisten kuntoutumista ja omatoimista selviytymistä edistäviä sekä hoitohenkilökunnan työkykyä tukevia ...
  • "Eiköhän me hyvät pärjätä" : Stadiassa kulttuurituottajaopinnot vuosina 2001 ja 2002 aloittaneiden työhistoria, tuottajauran ensimmäiset vuodet ja näkemyksiä alansa tulevaisuudesta 

   Järvi, Tuomas (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.04.2007)
   Tutkin opinnäytetyössäni Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian viestinnän koulutusohjelmassa kulttuurituotannon suuntautumisvaihtoehdossa vuosina 2001 ja 2002 opintonsa aloittaneiden työhistoriaa, niin kutsuttua tuottajauraa. ...
  • Eletty paikka esityksessä 

   Tuomivaara, Sini-Maria (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.04.2008)
   Opinnäytetyössäni tutkin kahta paikkakohtaista (site-specific) esitystä Siurunmaa ja Kökar. Molemmat teokset ammensivat materiaalinsa esityspaikoistaan. Työssäni kysyn miten esityspaikat toimivat esitysten lähtökohtina ja ...
  • ELISPOT-menetelmän testaaminen primaaristen immuunivajavuustilojen diagnosointiin 

   Ruismäki, Kati (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 25.04.2008)
   Primaarisilla immuunivajavuustiloilla tarkoitetaan ryhmää sairauksia, jotka johtuvat immuunijärjestelmän solujen sisäisestä häiriöstä. Primaarisessa immuunivajavuustilassa kyseessä on synnynnäinen puutos immuunijärjestelmässä ...
  • Elokuva Internetissä : katsaus elokuvaan verkossa sekä suunnitelma Uhripuu-elokuvan julkaisemisesta 

   Charmi, Ali (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.4 .2007)
   Opinnäytetyössäni tarkastellaan Internet-elokuvan historiaa sekä nykyistä tilaa. Käyn läpi yleisimmät katseluohjelmat: QuickTime Player, Windows Media Player, RealPlayer ja Flash Player sekä Internet-elokuvasivustot: ...
  • Elokuva voimaantumisen välineenä 

   Toiviainen, Mikko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 13.03.2008)
   Opinnäytetyössäni pohdin elokuvan edellytyksiä toimia voimaantumisprosessin välineenä. Voimaantuminen ymmärretään tässä ihmisen sisäisen voimantunteen kasvun prosessiksi. Se liittyy itsetunnon vahvistumiseen, oman identiteetin ...
  • Elokuvaa hetkestä : dokumentaarin ilmaisukeinot 

   Laaksonen, Teemu (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 27.02.2007)
   Opinnäytetyössä pohditaan elokuvan keinoja kuvata hetkeä. Tavoitteena on tarkastella elokuvaa ilmaisumuotona, joka ei kerro tarinoita vaan välittää tunteita ja ajatuksia kuvan avulla. Tutkielmassa vertaillaan kahta erilaista ...
  • Elokuvien levittäminen Internetissä 

   Tykkyläinen, Lassi (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 09.05.2006)
   Movie distribution on the Internet has become more common in recent years along with fast broadband internet connections. The problem so far has been that the greatest part of movie distribution on the Internet has been ...
  • Elvytyspotilaan hoidon osaaminen perustason sairaankuljetuksessa : OSA 1: osaamisen kartoitus OSA 2: tuloksia esittelevä posteri 

   Liukkonen, Eira; Pohjola, Susanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.03.2008)
   Opinnäytetyömme on osa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen KUOSCE-hanketta, jonka tarkoituksena on kartoittaa perustason sairaankuljettajien eri potilasryhmien hoidon osaamista sekä ...
  • Elämän langat käsissäsi : puheeksiottoväline terveydenhoitajan ja lukioikäisen päihdekeskusteluun 

   Kotonen, Eveliina; Krauel, Kristiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 20.04.2007)
   Opinnäytetyö oli osa Koululaisen terveys ja toimintakyky-hanketta. Työn tarkoituksena oli selvittää lukioikäisten päihteiden käyttöä ja erityisesti alkoholin käytön vaikutuksia nuorten fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. ...
  • Emman kirja surusta : realistisesti kuolemaa käsittelevä lastenkirja 

   Piha, Eeva; Saukonoja, Tanja; Virolainen, Noora (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.11.2006)
   Teimme opinnäytetyönämme realistisesti kuolemaa käsittelevän lastenkirjan. Kirjamme kohderyhmänä ovat pääasiassa 4-8-vuotiaat lapset ja sen tarkoituksena on auttaa sosiaalialan ammattilaisia, lasten vanhempia ja läheisiä ...
  • Ensiaputaidot tutuiksi : vapaasti valittavan opintojakson toteuttaminen 

   Mäki-Teppo, Maria; Nevalainen, Outi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.03.2007)
   Ensiaputaitojen hallitseminen on jokaiselle tärkeä perustaito. Optikot terveydenhuollon ammattihenkilöinä kohtaavat työssään tilanteita, joissa ensiaputaitojen hallitseminen on välttämätöntä. Opinnäytetyömme tarkoituksena ...
  • Ensimmäiset äänet : yhteissoittomateriaali klarinetinsoiton vasta-alkajille 

   Ollila, Anni (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.06.2006)
   Työ on kaksiosainen. Raporttiosassa esittelen tekemäni yhteissoittomateriaalin ja sen tekemisen vaiheita ja haasteita. Klarinetin rakennetta ja alkeisoppijaksoja koskeva alkuselvitykseni tekee työn ymmärrettäväksi myös ...
  • Epstein-Barr-virus -IgG-avidity : menetelmän pystytys ja evaluointi 

   Oravainen, Saija (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.11.2006)
   Epstein-Barr-virus (EBV) on hyvin yleinen ihmispatogeeni. Primaarin EBV-infektion erottaminen viruksen reaktivaatiosta sekä oireiltaan samankaltaisista taudeista on tärkeää. EBV-IgG-aviditeettitutkimusta käytetään ...
  • Eri kulttuuritaustaisen asiakkaan terveystottumukset suun hoidossa 

   Doan, Marisa; Timonen, Noora (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.12.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kuvata tietoa suuhygienia-, fluorin käyttö- ja ravintotottumuksista sekä hammashoitopalveluiden käytöstä eri maissa. Tavoitteena oli syventää suuhygienistin tietoutta eri kulttuuritaustaisen ...
  • Erityistuen tarpeessa olevien perheiden terveydenhoitotyö lastenneuvolassa : kirjallisuuskatsaus 

   Tuomainen, Tanja; Ylöstalo, Heidi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 20.04.2007)
   Opinnäytetyömme tavoitteena oli kuvailla hoitotieteellisten tutkimusten pohjalta terveydenhoitajan terveydenhoitotyötä erityistuen tarpeessa olevien perheiden kanssa. Työmme on kirjallisuuskatsaus, jossa käymme läpi ...
  • Esikoisohjaukseni : prosessin kuvaus 

   Vilja, Heikki (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.05.2008)
   Opinnäytetyössäni käsittelen ensimmäistä ohjaustyötäni. Ohjasin taiteellisena lopputyönäni Dario Fon ”Ei makseta! Ei makseta!” näytelmän talvella 2007. Pohdin työssäni omia lähtökohtiani esikoisohjaajana työprosessin eri ...
  • Esite rokotesuojauksesta ja terveysriskien ennaltaehkäisystä Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan matkustaville virolaisille 

   Hartikainen, Sirpa; Ryynänen, Johanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.04.2007)
   Tämä opinnäytetyö liittyy Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Länsi-Tallinnan sairaalaan yhteiseen STaLT-projektiin. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa yhteistyökumppanin toivomuksesta esite rokotesuojauksesta ja ...