Röntgenhoitajien kokemuksia työaika-autonomiasta

Doria

Suomeksi       På svenska       In English

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor Röntgenhoitaja AMK. - Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma, sosiaali- ja terveysala fi
dc.contributor.author Koivula, Liina
dc.contributor.author Talvitie, Katriina
dc.date.accessioned 2008-05-07T10:28:25Z
dc.date.available 2008-05-07T10:28:25Z
dc.date.issued 2008-04-24
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:stadia-1209061475-3
dc.identifier.uri http://www.doria.fi/handle/10024/37759
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla röntgenhoitajien kokemuksia työaika-autonomiasta. Pyrkimyksenä oli tuottaa tietoa, jota työelämä voi hyödyntää työaika-autonomian kehittämisessä. Tutkimus oli laadullinen ja aineisto kerättiin teemahaastattelulla keväällä 2008. Kaikki viisi haastattelua olivat yksilöhaastatteluita. Tutkimuksen tiedonantajat olivat röntgenhoitajia, jotka työskentelivät HUSRöntgenissä Lasten ja nuorten sairaalassa. Kyseisessä työyksikössä toteutettiin työaika-autonomiaa. Tutkimusaineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Tutkimuksen tulokset perustuivat röntgenhoitajien kokemuksiin. Tulokset osoittivat, että työaikaautonomia on edistänyt röntgenhoitajan työssä jaksamista sekä helpottanut työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Tulokset osoittivat myös, että työaika-autonomia on vaikeuttanut uusien työntekijöiden perehdyttämistä työyksikköön. Röntgenhoitajat kokivat, että haastavinta työaikaautonomiassa on työvuorojen suunnitteleminen yhteistyössä muiden kanssa. Tulokset saattavat olla merkkinä siitä, että työaika-autonomiassa yhteisöllisyyteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja sitä tulisi vahvistaa. Työntekijöiden perehdyttäminen tarvitsisi uusia järjestelyjä työaika-autonomiassa. Todetut positiiviset tulokset kannustavat kehittämään työaika-autonomiaa edelleen ja tekemään sitä laajemmin tunnetuksi. fi
dc.format.extent 424 Kb, 33 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia fi
dc.publisher Helsinki Polytechnic Stadia en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.subject kokemus
dc.title Röntgenhoitajien kokemuksia työaika-autonomiasta fi
dc.subject.ysa työ
dc.subject.ysa röntgenhoitajat
dc.subject.ysa jaksaminen
dc.subject.ysa kokemukset
dc.subject.ysa
dc.subject.ysa työaika
dc.subject.ysa autonomia
dc.subject.ysa hyvinvointi
dc.subject.ysa työtyytyväisyys
dc.subject.ysa yksityiselämä
dc.type.dcmitype Text
dc.type.ontasot AMK-opinnäytetyö fi
dc.type.ontasot Polytechnic thesis en
dc.relation.dscollection 10024/3964
dc.relation.filename stadia-1209061475-3.pdf

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot