• Aikuiskasvatuksen lainattava kirjallisuus 

      (23.03.2007)
      Kokoelma sisältyy kasvatustieteen lainattavaan kirjallisuuteen. Aineistoa pääasiassa 1980-luvulta alkaen suomenkielisenä.
      Vapaasti käytettävissä.