• Suomen Kielen Seuran 80-vuotisjuhlapaneelin puheenvuorot 7.5.2009 

      Kytömäki, Leena. Suomen kieli; Saarinen, Sirkka. Suomalais-ugrilainen kielentutkimus; Lappalainen, Päivi. Kotimainen kirjallisuus; Leimu, Pekka. Kansatiede; Anttonen, Veikko. Uskontotiede; Hakamies, Pekka. Folkloristiikka (Turku : Suomen kielen seura, 2009)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus