Uusimmat viitteet

 • Expanding access to administrative data: The case of tax authorities in Finland and the UK 

  Almunia, Miguel; Harju, Jarkko; Kotakorpi, Kaisa; Tukiainen, Janne; Verho, Jouko
  VATT Muistiot : 54 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 20.03.2018)
  We discuss typical issues in getting access to and using high-quality administrative tax data and in cooperating with the tax authority, including running field experiments. We reflect on practical solutions to these issues, ...
 • Yritysverotuksen vaikutus rahoitus- ja investointikannusteisiin 

  Kari, Seppo; Ropponen, Olli
  VATT Muistiot : 53 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.08.2016)
  Suomen yritysverotus vääristää yritysten rahoitus- ja investointipäätöksiä suosimalla velkarahoitusta ja kohteista muun muassa raskaita koneinvestointeja. VATT:n tuoreessa selvityksessä analysoidaan ratkaisutapoja näiden ...
 • Suomalaisten suhtautuminen ydinvoimaan ja energiantuotannon yhteiskunnallisiin riskeihin ja vaikutuksiin - Mikä merkitsee eniten: energia, talous vai ympäristö? 

  Koivulampi, Julienne
  VATT Muistiot : 52 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.11.2015)
  Ydinvoimasta on käyty Suomessa aika ajoittain vilkasta yhteiskunnallista kes-kustelua, ja aiheeseen liittyy voimakkaita näkemyksiä. Ydinvoima on monelta osin erityinen energiamuoto, jota viranomaiset säätelevät, minkä ...
 • Laaja pohja ja yksi verokanta – visio tehokkaasta arvonlisäverosta 

  Rauhanen, Timo
  VATT Muistiot : 51 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.10.2015)
  Nykyinen EU:n arvonlisäverojärjestelmä ei täytä tehokkaan kulutusveron vaatimuksia eli yhtä verokantaa ja laajaa veropohjaa. Alennetut alv-kannat lisäävät yrityksen ja verohallinnon kustannuksia, aiheuttavat rajanveto-ongelmia ...
 • Työnteon kannustimet - mitä jää käteen? 

  Viitamäki, Heikki
  VATT Muistiot : 50 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.08.2015)
  Miten vero- ja etuusjärjestelmien rakenteelliset ominaisuudet vaikuttavat työnteon kannustavuuteen vuonna 2015. Tätä selvitettiin VATT:n juuri ilmestyneessä muistiossa. Kannustimia parantamalla halutaan edesauttaa työttömiä ...
 • Opintotuen tulorajat ja opiskelijoiden työssäkäynti 

  Paasiniemi, Markus
  VATT Muistiot : 49 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.07.2015)
  Tässä muistiossa tarkastellaan opintotuen tulorajojen vaikutusta opiskelijoiden työntarjontaan. Tulorajojen vaikutukset opiskelijoiden työntarjontaan ovat huomattavia. Tuloksia selittää opintotuen takaisinperinnän aiheuttama ...
 • Tekevätkö yritykset korotettuja poistoja? 

  Grönberg, Sami
  VATT Muistiot : 48 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 16.06.2015)
  Hallitus päätti vuonna 2009 elvytyspaketin osana korottaa tuotannollisten investointien poistot kaksinkertaisiksi kahden vuoden määräajaksi. Tässä muistiossa arvioidaan näiden korotettujen poistojen käyttöastetta. Tulosten ...
 • Ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskeluajan kustannukset ja taloudellinen toiminta Suomessa 

  Suhonen, Tuomo
  VATT Muistiot : 46 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.06.2015)
 • Senaattikiinteistöjen työllisyysjalanjälki 

  Berghäll, Elina
  VATT Muistiot : 47 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.06.2015)
 • Asumistuen tulorajojen vaikutus yksinasuvien verotettaviin tuloihin 

  Ahti, Miro
  VATT Muistiot : 43 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.02.2015)
  Julkisuudessa nostetaan usein esille kannustinloukut, joilla viitataan sosiaaliturvan aiheuttamiin korkeisiin rajaveroasteisiin. Kun pienituloisen henkilön tulot kasvavat, hänen sosiaalitukensa yleensä laskevat. Sosiaalitukien ...
 • Perintö- ja lahjavero: kirjallisuuskatsaus 

  Ropponen, Olli
  VATT Muistiot : 45 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.02.2015)
  Muistiossa käsitellään keskeisimpiä perintö- ja lahjaverolle tarjottuja rooleja verojärjestelmässä sekä tarkastellaan perintöverotusta sukupolvenvaihdoksen yhteydessä ja kansainvälisessä ympäristössä. Kirjallisuuden mukaan ...
 • Luovutusvoittoverotus – taloudellisia näkökohtia ja maiden välistä vertailua 

  Eerola, Essi
  VATT Muistiot : 44 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.02.2015)
  Muistiossa tarkastellaan luovutusvoittoverotukseen liittyviä taloudellisia näkökohtia ja arvioidaan tutkimuskirjallisuuden avulla veron vaikutuksia. Tarkastelussa keskitytään erityisesti oman asunnon luovutusvoittoverotukseen ...
 • Kotitalousvähennys pienituloisen eläkeläisen näkökulmasta 

  Grönberg, Sami; Rauhanen, Timo
  VATT Muistiot : 42 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.01.2015)
  Tässä tutkimuksessa selvitetään pienituloisten eläkeläisten kotitalousvähennyksen käyttöä. Kotitalousvähennys on verosta tehtävä vähennys, jota haki vuonna 2013 yhteensä lähes 400 000 henkilöä. Hakemusten perusteella ...
 • Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset – Havaintoja pilottihankkeesta 

  Seppälä, Timo; Linna, Miika; Elonheimo, Outi
  VATT Valmisteluraportit : 22 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.12.2014)
  Julkisen terveydenhuollon kustannukset muodostavat merkittävän osan valtion ja kuntien menoista. Valtion Vaikuttavuus ja tuloksellisuus –ohjelma (aiemmin Tuottavuusohjelma) pyrkii osaltaan hillitsemään kustannusten kasvua ...
 • Eläkeläisten työnteon taloudelliset kannustimet 

  Matikka, Tuomas
  VATT Muistiot : 41 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 12.12.2014)
 • Literature review of the dynamic effects of corporate income taxation 

  Kari, Seppo; Ropponen, Olli
  VATT Muistiot : 40 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.11.2014)
  This mimeo provides a literature review of corporate income taxation. The results in the literature are then used to try to understand the most likely implications of a Finnish corporate income tax rate cut in 2014. The ...
 • Esiselvitys ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista 

  Garam, Irma; Jaalivaara, Janne; Kuosmanen, Isa; Suhonen, Tuomo
  VATT Valmisteluraportit : 21 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.10.2014)
  Tämän esiselvityksen tarkoituksena on tilastoja ja tutkimuskirjallisuutta tarkastelemalla viitoittaa tietä tulevalle tutkimukselle ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista Suomessa. Raportissa ...
 • Oppivelvollisuusiän pidentämisen kustannusvaikutukset 

  Kuosmanen, Isa; Moisio, Antti
  VATT Muistiot : 39 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.10.2014)
 • Asumisen verotus - katsaus taloustieteelliseen kirjallisuuteen 

  Eerola, Essi; Lyytikäinen, Teemu; Saarimaa, Tuukka
  VATT Muistiot : 38 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.09.2014)
  Tarkastelemme tässä muistiossa asumisen verotusta ja siihen liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Esittelemme, millä tavalla asumisen verotus ohjaa kotitalouksien käyttäytymistä ja arvioimme, kuinka suuria käyttäytymisvaikutukset ...
 • Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa 

  Louhivuori, Valtter
  VATT Muistiot : 37 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.09.2014)
  Suomalaisen yritystukijärjestelmän on julkisuudessa arvosteltu suosivan erityisesti suuria yrityksiä. Muistion mukaan pienet ja keskisuuret yritykset saavat kuitenkin valtaosan Suomessa myönnetyistä yritystuista. Myös ...

Näytä lisää