Uusimmat viitteet

 • Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä: Vaihtoehtoja uudistuksen toteuttamiseksi 

  Moisio, Antti; Lyytikäinen, Teemu; Lehtonen, Sanna
  VATT-tutkimuksia : 141 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2008)
  Raportissa tutkitaan kuntien peruspalvelujen valtionosuuskriteereitä. Lisäksi arvioidaan nykyistä valtionosuusjärjestelmää ja tehdään esityksiä uusista valtionosuusmalleista. Tutkimuksessa ehdotetaan kuuteen osamalliin ...
 • Ilmasto- ja energiapoliittisten toimenpiteiden vaikutukset energiajärjestelmään ja kansantalouteen 

  Honkatukia, Juha; Forsström, Juha
  VATT-tutkimuksia : 139 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.12.2008)
  Tässä tutkimuksessa arvioidaan valmisteilla olevan energia- ja ilmastopoliittisen toimenpideohjelman vaikutuksia energian tuotantoon ja kulutukseen sekä koko kansantalouteen. Vaikutusarviot perustuvat energiataloutta ...
 • Studies on the Effects of Property Taxation, Rent Control and Housing Allowances 

  Lyytikäinen, Teemu
  VATT-tutkimuksia : 140 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.12.2008)
  This thesis consists of an introduction to the economic analysis of housing markets (Chapter 1) and three studies each analyzing different housing policy instruments. Chapter 2 examines the effect on housing construction ...
 • Kokonaistuottavuuden kehitys yliopistoissa 

  Räty, Tarmo; Harava, Maiju
  VATT-tutkimuksia : 138 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.10.2008)
  Tässä tutkimuksessa kehitetään kokonaistuottavuuden mittareita yliopistoille. Tuottavuus lasketaan vertaamalla perus- ja jatkotutkintokoulutuksen sekä julkaisutoiminnan määriä panoksiin, joita mitataan kustannuksilla. ...
 • Tuloksellisuuden ja tuottavuuden mittaus ammattikorkeakouluissa 

  Räty, Tarmo; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja
  VATT-tutkimuksia : 137 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.05.2008)
  Tässä tutkimuksessa käsitellään ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusrahoituksen kehittämistä ja ammattikorkeakoulujen tuottavuusmittausta. Tuloksellisuusmittaristo on niin laaja ja laskentatavaltaan monimutkainen, että ...
 • Väestön ikääntymisen vaikutukset kuntatalouteen 

  Parkkinen, Pekka
  VATT-tutkimuksia : 136 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2007)
  Tässä tutkimuksessa on rakennettu ikääntyvän väestön taloudellisia vaikutuksia arvioiva kuntatalouden laskentamalli. Se perustuu kuntatalouteen vuonna 2004 sekä vuoteen 2040 ulottuvan väestöennusteen mukaiseen kunnittaisen ...
 • Perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen peruskoulutuksen tuottavuus ja tehokkuus - Loppuraportti 

  Moisio, Antti; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja; Ollikainen, Virve
  VATT-tutkimuksia : 135 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.06.2007)
  Raportissa tehdään yhteenveto perusopetusta, lukioita ja ammatillista peruskoulutusta koskevien tutkimusten tuloksista sekä tehdään ehdotuksia jatkotutkimuksesta ja aineistojen kehittämiskohteista. Tulosten perusteella ...
 • Ohjailusta kilpailuun - Suomen hallitusten kasvu- ja rakennepolitikka vuosina 1962-1999 

  Mannermaa Kauko
  VATT-tutkimuksia : 134 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.05.2007)
  Tutkimus tarkastelee Suomen hallitusten vuosina 1962–99 harjoittaman kasvu- ja rakennepolitiikan sisältöä, muuttumista ja muutosten syitä. Erityisesti arvioidaan kasvu- ja rakennepoliittiseen ajatteluun vaikuttaneiden ...
 • Ammatillisen peruskoulutuksen kustannustehokkuus 2001-2003 

  Ollikainen, Virve
  VATT-tutkimuksia : 132 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.04.2007)
  Tutkimuksessa tarkastellaan ammatillisen peruskoulutuksen kustannustehokkuutta Suomessa vuosina 2001–2003. Tehokkuusluvut kunkin koulutuksen järjestäjän jokaiselle koulutusalalle lasketaan DEA-menetelmää käyttäen. Panoksena ...
 • Studies on Wage Differentials and Labour Market Transitions 

  Kyyrä, Tomi
  VATT-tutkimuksia : 133 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.04.2007)
  This thesis consists of four studies. The first study examines wage differentials between women and men in the Finnish manufacturing sector. A matched employer-employee data set is used to decompose the overall gender wage ...
 • Nuorten lukiokoulutuksen tehokkuus 2000-2004 

  Kirjavainen, Tanja
  VATT-tutkimuksia : 131 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.03.2007)
  Tutkimuksessa tarkastellaan lukioiden tehokkuutta ja kunnallisten lukiokoulutuksen järjestäjien opetuksen kustannustehokkuutta vuosilta 2000 - 2004. Lukioiden tehokkuutta arvioidaan ylioppilaskirjoitusmenestystä selittävillä ...
 • Tuloerojen ja taloudellisen eriarvoisuuden mittaamisesta: Sovellus Suomen kulutustutkimuksilla 

  Lintunen Jussi
  VATT-tutkimuksia : 130 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.03.2007)
  Tutkimuksessa tarkastellaan kolmen yleisesti käytetyn eriarvoisuusmitan, laajennetun Gini-kertoimen, Atkinsonin indeksin sekä yleistetyn entropian, ominaisuuksia tuloerojen kuvaajina. Tavoitteena on havainnollistaa mittojen ...
 • Julkisen talouden liikkumavara vuoteen 2030 mennessä 

  Kiander, Jaakko
  VATT-tutkimuksia : 129 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.03.2007)
  Tämän raportin tavoitteena on arvioida talouspolitiikan pitkän aikavälin liikkumavaraa Suomessa. Raportissa esitetään julkisen talouden menopainelaskelmia ja kansantalouden vaihtoehtoisia kehitysskenaarioita ja arvioidaan ...
 • Efficiency and Productivity in Finnish Comprehensive Schooling 1998-2004 

  Moisio, Antti; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja
  VATT-tutkimuksia : 127 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.12.2006)
  This study measures efficiency differences and productivity changes of Finnish municipalities providing comprehensive school education during 1998-2004 by estimating both production and cost functions. The average inefficiency ...
 • Changes in the Distribution of Economic Wellbeing in Finland 

  Mattila-Wiro, Päivi
  VATT-tutkimuksia : 128 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.12.2006)
  This research study consists of four self-contained essays on 1. intra-household inequality, 2. the value of household production and consumption possibilities, 3. the income inequality effects of A Finnish Work Incentive ...
 • Suomen elintarvike- ja ruokapalvelualan rakenne, kilpailullisuus ja taloudellinen suorituskyky 

  Karikallio, Hanna
  VATT-tutkimuksia : 126 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.11.2006)
  Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen elintarvike- ja ruokapalvelualojen kehitystä vuosina 1994-2003. Tutkimuksessa kuvataan toimialojen rakennetta sekä alojen kehitykseen keskeisesti vaikuttaneita tekijöitä viimeisen 10 ...
 • Kulutusverotus teoriasta käytäntöön - Vaikuttaako arvonlisäverotus kuluttajahintoihin? 

  Teppala Tiina
  VATT-tutkimuksia : 125 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.10.2006)
  Työssä käsitellään verotuksen yleisten periaatteiden kautta kulutusverojen rakennetta ja teoriaa, ja empiriaosassa keskitytään tarkastelemaan arvonlisäveromuutosten vaikutusta kuluttajahintoihin EU15-maissa. Tässä tutkimuksessa ...
 • Mitattavissa oleva tuottavuus Suomen yliopistoissa 

  Räty, Tarmo; Kivistö Jussi
  VATT-tutkimuksia : 124 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.08.2006)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää sovellettavissa olevia tuottavuusmittareita yliopistoille. Keskeisiä kriteereitä ovat mittarien riittävä läpinäkyvyys, joustavuus erilaisten päätöskriteereiden suhteen ja sopeutuvuus ...
 • Yritysten toimintaympäristö: Kyselytutkimuksen tuloksia vuosilta 2002-2005 

  Kiander, Jaakko; Voipio, Iikko; Martikainen Minna, Pihkala Timo
  VATT-tutkimuksia : 123 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.06.2006)
  Julkaisussa raportoidaan neljästä peräkkäisinä vuosina yrityksille suunnatusta kyselytutkimuksesta saatuja tuloksia. Kyselyjen tarkoituksena on ollut selvittää yritysten odotuksia ja niiden mielipiteitä niiden toimintaympäristön ...
 • Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden arvonlisäverotus EU:ssa ja Suomessa 

  Rauhanen, Timo; Peltoniemi Ari
  VATT-tutkimuksia : 122 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.06.2006)
  Suomen elintarvikkeiden arvonlisäverokanta (17 %) on EU25-maiden viidenneksi korkein. Kaikki EU-maat voivat halutessaan soveltaa elintarvikkeisiin alennettua verokantaa. Suomessa ruokatarjoilun verokanta on 22 prosenttia ...

Näytä lisää