• Does subsidized part-time employment help unemployed workers to find full-time employment? 

   Kyyrä, Tomi; Arranz, José M.; García-Serrano, Carlos
   Labour Economics : forthcoming (Elsevier, 2018)
   We study whether part-time work acts as a bridge towards full-time work for unemployed workers in Spain. We consider a time period when firms were encouraged to create part-time jobs by cutting employers' social security ...
  • Eliittilukioiden vaikutukset yliopisto-opintojen aloittamiseen ja koulutusalan valintaan 

   Tervonen, Lassi; Kortelainen, Mika; Kanninen, Ohto
   Yhteiskuntapolitiikka : 4 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläketurvakeskus, Kelan tutkimus ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 2018)
   Lukioiden väliset erot oppimistuloksissa ja oppilaspohjassa ovat Suomessa merkittäviä ja erot korostuvat isoimmissa kaupungeissa, joissa kilpailtujen ja suosittujen lukioiden sisäänpääsyrajat ovat hyvin korkeita. Tällaisia ...
  • Käyttäytymisvaikutukset mikrosimulointimalleissa: miten talouspolitiikka vaikuttaa työllistymiseen ja tuloeroihin? 

   Kärkkäinen, Olli; Matikka, Tuomas
   Talous & Yhteiskunta : 4/2018 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 11.12.2018)
   Mikrosimulointimalleilla pyritään selvittämään lainsäädännön vaikutukset henkilöiden käytettävissä oleviin tuloihin. Suomessa käytössä olevat mikrosimulointimallit ovat pääosin staattisia, eli niissä ihmisten ei oleteta ...
  • Työn tarjonnan mallintaminen osana talouspolitiikan arviointia 

   Harju, Jarkko; Kyyrä, Tomi; Kärkkäinen, Olli; Matikka, Tuomas; Ojala, Lauri
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 72/2018 (Valtioneuvoston kanslia, 28.11.2018)
   Tässä raportissa käsittelemme työn tarjonnan mallintamista rakenteellisen diskreetin valinnan mallin avulla. Käymme läpi mallin estimointiin liittyviä haasteita ja raportoimme mallin avulla saatuja alustavia tuloksia ...
  • Expanding access to administrative data: the case of tax authorities in Finland and the UK 

   Almunia, Miguel; Harju, Jarkko; Kotakorpi, Kaisa; Tukiainen, Janne; Verho, Jouko
   International Tax and Public Finance : forthcoming (Springer Verlag, 2018)
   We discuss typical issues in getting access to and using high-quality administrative tax data for research purposes. We discuss research involving both quasi- and field experiments implemented together with the tax authority. ...
  • The Impact of Forced Migration on Mortality: A Cohort Study of 242,075 Finns from 1939–2010 

   Haukka, Jari; Suvisaari, Jaana; Sarvimäki, Matti; Martikainen, Pekka
   Epidemiology : 4 (Lippincott, Williams & Wilkins, 2017)
   Background: The stresses and life changes associated with migration may have harmful long-term health effects, especially for mental health. These effects are exceedingly difficult to establish, because migrants are typically ...
  • Field-of-Study Choice in Higher Education: Does Distance Matter? 

   Suhonen, Tuomo
   Spatial Economic Analysis : 4 (Taylor & Francis, 2014)
   When field-of-study options vary across higher education institutions, geographical distances may create barriers to students’ study choices. Based on this hypothesis, the present study empirically examines field-of-study ...
  • Quality of higher education and earnings: evidence from Finland using field-of-study-level quality measures 

   Suhonen, Tuomo
   International Review of Applied Economics : 1 (Taylor & Francis, 2014)
   Using administrative data from Finland, this paper empirically examines the relationship between university graduates’ early career earnings and three measures of university quality: the number of teachers per student, the ...
  • Are there returns from university location in a state-funded university system? 

   Suhonen, Tuomo
   Regional Science and Urban Economics : 3 (Elsevier, 2013)
   A location in an economically active, high-amenity region could in many ways be a significant advantage for a university and its students and thus could also be positively linked to students' subsequent earnings. Based on ...
  • R&D Subsidies and Company Performance: Evidence from Geographic Variation in Government Funding Based on the ERDF Population-Density Rule 

   Einiö, Elias
   The Review of Economics and Statistics : 4 (MIT Press, 2014)
   Despite the prevalence of R&D support programs, evaluation studies based on explicit differences in support allocation are rare. In this paper, the identification of the causal effect of R&D support on company performance ...
  • Does market size matter for charities? 

   Lapointe, Simon; Perroni, Carlo; Scharf, Kimberley; Tukiainen, Janne
   Journal of Public Economics (Elsevier, 2018)
   We analyze implications of market size for market structure in the charity sector. While a standard model of oligopolistic for-profit competition predicts a positive relationship between market size and firm size, our ...
  • Investment Incentives and Tax Competition under the Allowance for Growth and Investment (AGI) 

   Kari, Seppo; Laitila, Jussi; Ropponen, Olli
   VATT Working Papers : 110 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 24.10.2018)
   We employ a dynamic investment model to study the investment incentives of the Allowance for Growth and Investment (AGI) proposed by the European Commission in its two-step approach towards the Common Consolidated Corporate ...
  • Relative age effects in political selection 

   Tukiainen, Janne; Takalo, Tuomas; Hulkkonen, Topi
   European Journal of Political Economy : Accepted (Elsevier, 2018)
   We exploit a regression discontinuity design to provide causal evidence of the relative age effect (RAE) on a long-run adult age outcome: Political selection. We find strong evidence of the RAE in politics in Finland. ...
  • Kiinasta tapahtuvan tuonnin vaikutukset työntekijöihin Suomessa 

   Huttunen, Kristiina; Nilsson Hakkala, Katariina
   Talous & Yhteiskunta : 4/2016 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 05.12.2016)
   Tutkimuksessa tarkastellaan, miten Kiinasta tapahtuvan tuonnin kasvu vaikuttaa työntekijöiden irtisanomisriskiin, työllisyyteen ja palkkoihin Suomessa. Teemme eron yrityksen oman välituotetuonnin ja lopputuotteiden tuonnin ...
  • Kotihoidon tuen vaikutus lapsiin 

   Huttunen, Kristiina; Kosonen, Tuomas
   Talous & Yhteiskunta : 2/2018 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 15.05.2018)
   Kotihoidon tukea maksetaan lasten ollessa 1–2-vuotiaita. Lasten kotihoidon tuen ja sen kunnallisten lisien variaation avulla pystytään identifi oimaan kotihoidon tuen kausaaliset vaikutukset. Tulokset osoittavat, että ...
  • Eri tavoitteille sopivat erilaiset politiikkatoimet 

   Paukkeri, Tuuli
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2018 (Taloustieteellinen yhdistys, 15.10.2018)
   Kaikissa maissa julkinen sektori asettaa politiikkaohjelmia ja sääntelee yhteiskunnan eri osa-alojen toimintaa tavoitellessaan hyvinä pitämiään tavoitteita. Monissa maissa pienituloisuuden vähentäminen on merkittävä tavoite, ...
  • Kokemuksia talouspolitiikan arviointineuvostosta 

   Uusitalo, Roope
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2018 (Taloustieteellinen yhdistys, 15.10.2018)
   Talouspolitiikan arviointineuvoston kausi lähenee loppuaan. Nykyisen neuvoston toimikausi päättyy maaliskuussa 2019. Valtiovarainministeriö on jo pyytänyt yliopistoilta esityksiä jäseniksi uuteen neuvostoon. Tämä lienee ...
  • Verotuet - ongelma vai ei? 

   Eerola, Essi
   Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2018 (Taloustieteellinen yhdistys, 15.10.2018)
   Yritystuet ja niiden karsimisen vaikeus ovat olleet paljon esillä julkisuudessa erityisesti kevään 2018 yritystukityöryhmän työn yhteydessä. Samalla on väitelty siitä, missä olosuhteissa suorat yritysten saamat tuet on ...
  • Rank effects in political promotions 

   Meriläinen, Jaakko; Tukiainen, Janne
   Public Choice : 1-2 (Springer Verlag, 2018)
   This paper studies the effect of candidates’ personal vote ranks on promotions to political power in an open list proportional representation system. Using a regression discontinuity design and data from Finnish local ...
  • Government payments, market profits and structural change in agriculture 

   Simola, Antti
   Journal of Evolutionary Economics : 4 (Springer Verlag, 2018)
   I analyze the interaction of two institutions, markets and public policies, and their effect on structural change in agriculture. More specifically, I consider how subsidies affect functioning of input and output markets, ...