• New road infrastructure: The effects on firms 

   Gibbons, Stephen; Lyytikäinen, Teemu; Overman, Henry G.; Sanchis-Guarner, Rosa
   Journal of Urban Economics (Elsevier, 2019)
   This paper estimates the impact of new road infrastructure on employment and labour productivity using firm level longitudinal data for Britain. Exposure to transport improvements is measured through changes in accessibility, ...
  • Lost Boys: Access to Secondary Education and Crime 

   Huttunen, Kristiina; Pekkarinen, Tuomas; Uusitalo, Roope; Virtanen, Hanna
   VATT Working Papers : 114 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 31.12.2018)
   We study the effect of post-compulsory education on crime by exploiting a regression discontinuity design generated by admission cut-offs to upper secondary schools in Finland. We combine data on school applications with ...
  • Inefficiencies in the Financing of Finnish County Governments - Lessons from the Literature on Fiscal Federalism 

   Kortelainen, Mika; Lapointe, Simon
   VATT Research Reports : 188 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 23.01.2019)
   The Finnish regional government reform currently under consideration will create a new tier of regional county governments, which will be responsible mainly for the provision of health and social care services. On the ...
  • Subsidy Bidding Wars and the Structure of Multi-Plant Firms 

   Lapointe, Simon; Morand, Pierre-Henri
   VATT Working Papers : 115 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 22.01.2019)
   Governments spend large amounts of money to attract firms to their territory, often resulting from bidding wars against other regions. Previous papers show that such bidding wars can improve social welfare by allocating ...
  • Economic Crises and Unemployment Persistence: Analysis of Job Losses During the Finnish Recession of the 1990s 

   Verho, Jouko
   Economica : forthcoming (Wiley, 2019)
   This study estimates the effect of job loss for Finnish workers who were displaced during a severe recession in the early 1990s. The setting provides a sample of workers of which over 90% experienced unemployment after ...
  • Public Procurement versus Laissez-Faire: Evidence from Household Waste Collection 

   Meriläinen, Jaakko; Tukiainen, Janne
   VATT Working Papers : 113 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 20.12.2018)
   We document that switching from laissez-faire production to public procurement in residential waste collection in Finland reduces the number of firms active in the local market, but induces a statistically significant and ...
  • Globalisaatio, digitalisaatio ja kansainvälinen yritysverotus 

   Kari, Seppo; Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 55 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 20.12.2018)
   Kansainvälisen yritysverotuksen voimassa olevat periaatteet luotiin 1920-luvulla. Niiden keskeinen piirre on voittojen verottaminen siellä missä yrityksellä on arvoa luovaa toimintaa (lähdevaltioperiaate). Globalisaatio ...
  • Assessing the Productivity Consequences of Agri-Environmental Practices When Adoption Is Endogenous 

   Bostian, AJ A.; Bostian, Moriah B.; Laukkanen, Marita; Simola, Antti
   VATT Working Papers : 112 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 17.12.2018)
   We address the general problem of selection bias, endemic to analyzing the effects of any policy where adoption is voluntary, with empirical application to environmental policies for agriculture. Many voluntary practices ...
  • Short-run and long-run food import elasticities with persistent trading habits 

   Niemi, Janne
   VATT Working Papers : 111 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 17.12.2018)
   This paper provides estimates and explores the role of own price import demand (Armington) elasticities between different source countries for five agricultural commodities in a framework that incorporates temporal dimension ...
  • Studying fuel and car tax policies using microdata: evidence from Finland, Sweden and Norway 

   Harju, Jarkko; Kosonen, Tuomas; Laukkanen, Marita; Palanne, Kimmo; Sallee, James
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjaPublications of the Government's analysis, assessment and research activities : 70/2018 (Valtioneuvoston kansliaPrime Minister's Office, 17.12.2018)
   This report examines fuel and car tax policies using microdata for Finland, Sweden and Norway. In terms of fuel taxes, we analyze the degree of heterogeneity in diesel tax pass-through in Finland and the distributional ...
  • Does subsidized part-time employment help unemployed workers to find full-time employment? 

   Kyyrä, Tomi; Arranz, José M.; García-Serrano, Carlos
   Labour Economics (Elsevier, 2018)
   We study whether part-time work acts as a bridge towards full-time work for unemployed workers in Spain. We consider a time period when firms were encouraged to create part-time jobs by cutting employers' social security ...
  • Eliittilukioiden vaikutukset yliopisto-opintojen aloittamiseen ja koulutusalan valintaan 

   Tervonen, Lassi; Kortelainen, Mika; Kanninen, Ohto
   Yhteiskuntapolitiikka : 4 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläketurvakeskus, Kelan tutkimus ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 2018)
   Lukioiden väliset erot oppimistuloksissa ja oppilaspohjassa ovat Suomessa merkittäviä ja erot korostuvat isoimmissa kaupungeissa, joissa kilpailtujen ja suosittujen lukioiden sisäänpääsyrajat ovat hyvin korkeita. Tällaisia ...
  • Käyttäytymisvaikutukset mikrosimulointimalleissa: miten talouspolitiikka vaikuttaa työllistymiseen ja tuloeroihin? 

   Kärkkäinen, Olli; Matikka, Tuomas
   Talous & Yhteiskunta : 4/2018 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 11.12.2018)
   Mikrosimulointimalleilla pyritään selvittämään lainsäädännön vaikutukset henkilöiden käytettävissä oleviin tuloihin. Suomessa käytössä olevat mikrosimulointimallit ovat pääosin staattisia, eli niissä ihmisten ei oleteta ...
  • Työn tarjonnan mallintaminen osana talouspolitiikan arviointia 

   Harju, Jarkko; Kyyrä, Tomi; Kärkkäinen, Olli; Matikka, Tuomas; Ojala, Lauri
   Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 72/2018 (Valtioneuvoston kanslia, 28.11.2018)
   Tässä raportissa käsittelemme työn tarjonnan mallintamista rakenteellisen diskreetin valinnan mallin avulla. Käymme läpi mallin estimointiin liittyviä haasteita ja raportoimme mallin avulla saatuja alustavia tuloksia ...
  • Expanding access to administrative data: the case of tax authorities in Finland and the UK 

   Almunia, Miguel; Harju, Jarkko; Kotakorpi, Kaisa; Tukiainen, Janne; Verho, Jouko
   International Tax and Public Finance : forthcoming (Springer Verlag, 2018)
   We discuss typical issues in getting access to and using high-quality administrative tax data for research purposes. We discuss research involving both quasi- and field experiments implemented together with the tax authority. ...
  • The Impact of Forced Migration on Mortality: A Cohort Study of 242,075 Finns from 1939–2010 

   Haukka, Jari; Suvisaari, Jaana; Sarvimäki, Matti; Martikainen, Pekka
   Epidemiology : 4 (Lippincott, Williams & Wilkins, 2017)
   Background: The stresses and life changes associated with migration may have harmful long-term health effects, especially for mental health. These effects are exceedingly difficult to establish, because migrants are typically ...
  • Field-of-Study Choice in Higher Education: Does Distance Matter? 

   Suhonen, Tuomo
   Spatial Economic Analysis : 4 (Taylor & Francis, 2014)
   When field-of-study options vary across higher education institutions, geographical distances may create barriers to students’ study choices. Based on this hypothesis, the present study empirically examines field-of-study ...
  • Quality of higher education and earnings: evidence from Finland using field-of-study-level quality measures 

   Suhonen, Tuomo
   International Review of Applied Economics : 1 (Taylor & Francis, 2014)
   Using administrative data from Finland, this paper empirically examines the relationship between university graduates’ early career earnings and three measures of university quality: the number of teachers per student, the ...
  • Are there returns from university location in a state-funded university system? 

   Suhonen, Tuomo
   Regional Science and Urban Economics : 3 (Elsevier, 2013)
   A location in an economically active, high-amenity region could in many ways be a significant advantage for a university and its students and thus could also be positively linked to students' subsequent earnings. Based on ...
  • R&D Subsidies and Company Performance: Evidence from Geographic Variation in Government Funding Based on the ERDF Population-Density Rule 

   Einiö, Elias
   The Review of Economics and Statistics : 4 (MIT Press, 2014)
   Despite the prevalence of R&D support programs, evaluation studies based on explicit differences in support allocation are rare. In this paper, the identification of the causal effect of R&D support on company performance ...