VATT:n julkaisutuotanto on kokonaisuudessaan julkaisuarkisto Doriassa ja vapaasti ladattavissa. Julkaisuihin saa viitata edellyttäen, että lähde mainitaan. VATT:n julkaisusarjat on esitetty Doriassa omina kokoelminaan. Tutkijamme julkaisevat yhä enemmän VATT:n ulkopuolisten julkaisusarjoissa ja viimeisimmät näistä julkaisuista on rinnakkaistallennettu Doriaan. Tiedot kansainvälisissä tieteellisissä aikakauskirjoissa julkaistuista artikkeleista löytyvät Vertaisarvioidut artikkelit -kokoelmasta. Tämä kokoelma on Doriassa vuodesta 2015.

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Aktiivimalli ja ansiosidonnainen työttömyysturva 

  Kyyrä, Tomi; Pesola, Hanna; Uusitalo, Roope
  VATT Muistiot : 57 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 16.05.2019)
  Vuoden 2018 alusta voimassa olleen aktiivimallin tavoitteena on lisätä työllisyyttä kannustamalla työttömiä aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyys-jakson ajan. Tässä raportissa arvioidaan, missä ...
 • Aktiivimallin vaikutusarvioinnin väliraportti 

  Kyyrä, Tomi; Naumanen, Päivi; Uusitalo, Roope; Ylikännö, Minna
  Työ- ja elinkeinoministeriön raportti : 05/2019 (Työ- ja elinkeinoministeriö, 07.05.2019)
  Mallin käyttöönoton jälkeisiä muutoksia työttömyysetuuksissa, työttömyyden aikaisessa työnteossa, työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisessa sekä työ- ja elinkeinotoimistojen toiminnassa.
 • Environmental policy, green innovation and market developments 

  Koski, Heli; Ollikka, Kimmo; Ylhäinen, Ilkka
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjaPublications of the Government's analysis, assessment and research activities : 2019:36 (Valtioneuvoston kansliaPrime Minister's Office, 29.04.2019)
  This report explores the implementation of various R&D subsidies and other environmental policy instruments among the OECD countries from 1990-2015 and the relations of these policies to green innovation aimed at reducing ...
 • Yritystuet ja kilpailukyky 

  Laukkanen, Marita; Maliranta, Mika
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:33 (Valtioneuvoston kanslia, 29.04.2019)
  Arvioimme yritystukien vaikutuksia kilpailukykyyn talousteorian, aikaisemman empiirisen tutkimustiedon sekä uuden empiirisen analyysin valossa. Yritystukia on syytä tulkita laajasti, jotta niiden kansantaloudellisia ...
 • The impact of energy tax refunds on manufacturing firm performance: evidence from Finland’s 2011 energy tax reform 

  Laukkanen, Marita; Ollikka, Kimmo; Tamminen, Saara
  Publication series of the Government’s analysis, assessment and research activitiesValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:32 (Prime Minister’s OfficeValtioneuvoston kanslia, 29.04.2019)
  Finland’s 2011 energy tax reform increased excise taxes on energy. The tax increase raised concerns about competitiveness of the manufacturing sector, and in the beginning of 2012 a pre-existing tax exemption to manufacturing ...
 • Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuus 

  Kalin, Salla; Kari, Seppo; Kauppinen, Ilpo; Kotakorpi, Kaisa; Määttänen, Niku; Ropponen, Olli; Valkonen, Tarmo
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:35 (Valtioneuvoston kanslia, 26.04.2019)
  Suomen talouden rakenteita muokkaavat parhaillaan ainakin digitaalisen liiketoiminnan ja alustatalouden yleistyminen, tekoälyn ja robotiikan nopea kehitys, globalisaatio, väestön ikääntyminen sekä tarve ehkäistä ilmastonmuutosta. ...
 • Compliance costs vs. tax incentives: Why do entrepreneurs respond to size-based regulations? 

  Harju, Jarkko; Matikka, Tuomas; Rauhanen, Timo
  Journal of Public Economics (Elsevier, 02.04.2019)
  This paper studies the mechanisms behind the responses of entrepreneurs to size-dependent tax regulation. We exploit the value-added tax (VAT) exemption threshold in Finland. Both tax incentives (remitted VAT) and compliance ...
 • Yritysten hallinnolliset kustannukset selittävät ALV-alarajan aiheuttamat vaikutukset 

  Harju, Jarkko; Matikka, Tuomas
  VATT Policy Brief : 1-2019 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 16.04.2019)
  Arvonlisäveron (ALV) alaraja on olennainen osa ALV-järjestelmää useissa maissa. Tämän liikevaihtorajan alapuolella olevien yritysten ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa eikä raportoida ALV:n piirissä olevia ostoja ja myyntejä ...
 • Samankaltaistuuko ikäihmisten köyhyys? Näkökulmia 75-84 -vuotiainen naisten ja miesten pienituloisuuteen 

  Riihelä, Marja; Rantala, Juha; Kuivalainen, Susan; Pyy-Martikainen, Marjo
  Yhteiskuntapolitiikka : 2-2019 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläketurvakeskus, Kelan tutkimus ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 12.04.2019)
  Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa yhteiskunnassa. Vaikka ikäihmisten kohdalla sukupuolten väliset pienituloisuusasteet ovat lähentyneet, on 75–84-vuotiaiden naisten pienituloisuusaste selvästi ...
 • Polarisaatiosta ja keskiluokan kuihtumisesta 

  Riihelä, Marja; Tuomala, Matti
  Yhteiskuntapolitiikka : 2-2019 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläketurvakeskus, Kelan tutkimus ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 12.04.2019)
  Työmarkkinoilla tapahtuvasta polarisaatiosta eli teknologisen kehityksen (automaatio, robotisaatio, tekoäly) aiheuttamasta rutiiniluontoisten töiden vähentymistä on puhuttu pitkään. Tämän seurauksena työllisyys tulisi ...
 • Anatomy of public procurement 

  Jääskeläinen, Jan; Tukiainen, Janne
  VATT Working Papers : 118 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 11.04.2019)
  We provide novel stylized facts about competition, bidding, entry and bidders across a wide spectrum of public procurement auctions using comprehensive and rich Finnish data. Competition for publicly procured contracts is ...
 • Toimeentulotuen saajien elämäntilanne, asuminen ja työnteko 

  Jauhiainen, Signe; Korpela, Tuija; Eerola, Essi; Lyytikäinen, Teemu; Saarimaa, Tuukka; Öberg, Janna; Hiilamo, Heikki; Lehmus-Sun, Annika
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2019:28 (Valtioneuvoston kanslia, 19.03.2019)
  Tutkimuksessa tarkastellaan perustoimeentulotuen saajien elämäntilannetta, asumista ja työntekoa. Toimeentulotuki on viimesijainen harkinnanvarainen tuki, joka jakautuu perustoimeentulotukeen sekä täydentävään ja ehkäisevään ...
 • Digital Waste? Unintended Consequences of Health Information Technology 

  Böckerman, Petri; Kortelainen, Mika; Laine, Liisa T.; Nurminen, Mikko; Saxell, Tanja
  VATT Working Papers : 117 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 04.04.2019)
  We exploit a large-scale natural experiment - the rollout of a nationwide electronic prescribing system in Finland - to study how digitization of prescriptions affects pharmaceutical use and health outcomes. We use ...
 • Perustulokokeilun ensimmäinen vuosi 

  Hämäläinen, Kari; Kanninen, Ohto; Simanainen, Miska; Verho, Jouko
  VATT Muistiot : 56 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 02.04.2019)
  Suomen perustulokokeilu on Kelan vuosina 2017–18 toteuttama laaja satunnaistettu kenttäkoe. Kokeilussa maksettiin vastikkeetonta ja verovapaata 560 euron kuukausittaista perustuloa 2000 Kelan työttömyysetuutta saaneelle ...
 • Causality in Quantiles and Dynamic Relations in Energy Markets 

  Kyritsis, Evangelos; Andersson, Jonas
  VATT Working Papers : 116 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 18.03.2019)
  In this paper we investigate the dynamic relations between crude oil price returns and a set of energy price returns, namely diesel, gasoline, heating, and the natural gas. This is performed by means of Granger non-causality ...
 • Combatting debt bias in South African firms: The case for an allowance for corporate equity 

  Kari, Seppo; Khoza, Londiwe; Manjezi, Nangamso; McNabb, Kyle
  WIDER Working Paper : 2019/10 (UNU-WIDER, 03 / 2019)
  The problem of debt bias can be tackled through either disincentivizing the use of debt financing or incentivizing the use of equity financing. Considering the South African context—in which many firms are highly leveraged ...
 • Dissecting the EU's Recent Anti-Tax Avoidance Measures: Merits and Problems 

  Collier, Richard; Kari, Seppo; Ropponen, Olli; Simmler, Martin; Todtenhaupt, Maximilian
  EconPol Policy Report : 8/2018 (ifo Institute, 13.08.2018)
  Profit-shifting activities by multinational enterprises (MNEs) is widespread. Academics and policymakers agree that such activity should be curbed by diminishing the opportunities that exist within the international tax ...
 • Electricity prices and consumers’ long-term technology choices: Evidence from heating investments 

  Sahari, Anna
  European Economic Review (Elsevier, 2019)
  This paper studies consumers’s sensitivity to energy costs at the moment of making a long-term energy technology investment. The analysis exploits local variation in regulated electricity distribution prices that are ...
 • Sosiaaliturvan byrokratialoukut: Suunnitelma satunnaistetusta kenttäkokeesta 

  Harju, Jarkko; Kanninen, Ohto; Karhunen, Hannu; Kosonen, Tuomas; Matikka, Tuomas; Verho, Jouko
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 25/2019 (Valtioneuvoston kanslia, 25.02.2019)
  Suomessa on laaja yhteisymmärrys tarpeesta uudistaa nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää, jotta se tukisi entistä paremmin yksilöiden hyvinvointia ja mahdollistaisi entistä korkeamman työllisyysasteen. Uudistustyön onnistumisen ...
 • Yksityisen ja julkisen sektorin työnjako sosiaali- ja terveydenhuollossa 

  Kotakorpi, Kaisa; Seuri, Allan
  Talous & Yhteiskunta : 1/2019 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 04.03.2019)
  Sote-uudistus kasvattaisi yksityisen sektorin roolia terveydenhuollon tuotannossa. Tämä muutos yksinään ei todennäköisesti vaikuttaisi merkittävällä tavalla palveluntuotannon tehokkuuteen. Valinnanvapauden ja kilpailun ...

Näytä lisää