Uusimmat viitteet

  • Kirjoituksia kulttuurista, sukupuolesta ja historiasta 

    Ollila, Aarne
    Historiallinen arkisto : 132 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2010)
    Historiantutkimus on monipuolistunut huomattavasti viime vuosikymmeninä. Nykyisin on useita uusia ja vaihtoehtoisia tapoja tarkastella menneisyyttä, ja monitieteiset lähestymistavat ovat yleistyneet historiantutkimuksessa. ...
    Aineisto on vapaasti saatavissa