• The Environmental Status of the Port of HaminaKotka 

   Brunila, Olli-Pekka (Publications of the Centre for Maritime Studies, University of Turku A 69, 13.01.2014)
   This study is a part of the Ecologically Friendly Port Ust-Luga (EFP) project. The purpose of this study is to examine the environmental status of the Finnish ports and, more specifically, the Port of HaminaKotka. An ...
  • Five Baltic Ports Togehter: Forecasts, Trends and Recommendations 

   Holma, Elisa; Hunt, Tõnis; Lappalainen, Anssi; Mustonen, Maria; Nõmmela, Kaidi; Portsmuth, Raivo; Yliskylä-Peuralahti, Johanna (Publications of the Centre for Maritime Studies, University of Turku A 68, 13.01.2014)
   The ports of Stockholm, Tallinn, Helsinki, Naantali and Turku play key roles in making the Central Baltic region accessible. Effective, competitive, eco-friendly and safe port procedures and solutions for the transportation ...
  • Scenario-based traffic forecasts for the routes between the PENTA ports in 2020 

   Lappalainen, Anssi (Publications of the Centre for Maritime Studies, University of Turku A 65, 13.01.2014)
   Maritime transport is the foundation for trade in the Baltic Sea area. It represents over 15% of the world’s cargo traffic and it is predicted to increase by over 100% in the future. There are currently over 2,000 ships ...
  • Varustamobarometri. Rederibarometern 2013 

   Alhosalo, Minna (Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 197, 13.01.2014)
   Merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilanne on barometrin mukaan hieman parantunut viimeisen 12 kuukauden aikana, joskin toteutuneen kehityksen saldoluku oli edelleen huomattavan negatiivinen (-44). Puolet vastaajista arvioi, ...
  • Maantielauttaliikenteen vertailu Suomessa ja Ruotsissa 

   Heikkilä, Annamari; Kajander, Sakari; Wahlström, Irina (Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 196, 13.01.2014)
   Tässä raportissa on Suomen ja Ruotsin maantielauttaliikennettä vertailtu toisiinsa kokonaisvaltaisesti käsittäen kummankin maan kaikki maantielauttavälit sekä kahtena yksittäisenä lauttaväliparivertailuna kattaen ...
  • Kysely merellisistä olosuhdetietotarpeista 

   Söderholm, Päivi (27.12.2013)
   Vuosisatojen kuluessa ihminen on kehittänyt uusia teknologisia apuvälineitä kulkeakseen mahdollisimman turvallisesti vesillä. Älyviitat ja niiden välittämä reaaliaikainen tieto edustavat yhtä uutta lenkkiä tässä ketjussa, ...
  • Suomen satamissa käsiteltävät pakatut vaaralliset aineet ja esimerkkejä niiden vaaraominaisuuksista 

   Posti, Antti; Häkkinen, Jani; Mylläri, Mikko (Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- aa tutkimuskeskuksen julkaisuja B 194, 27.12.2013)
   Tämä raportti on tehty osana Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnoiman NELIn (North European Logistics Institute) esiselvitystä vaarallisten aineiden tunnistamisesta konttiliikenteessä. Tässä Turun yliopiston merenkulkualan ...
  • Corporate Social Responsibility and Shipping Views of Baltic Sea Shipping Companies on the Benefits of Responsibility 

   Kunnaala, Vappu; Rasi, Mirja; Storgård, Jenni (Publications of the Centre For Maritime Studies, University of Turku, A 70, 27.12.2013)
   The safety of shipping operations in the Baltic Sea is an extensively studied issue due to the density of traffic and the ecological sensitivity of the area. The focus has, however, mainly been on ship technology or on ...
  • Maritime safety in the Gulf of Finland. Evaluation of the regulatory system 

   Viertola, Jenni (Publications of the Centre For Maritime Studies, University of Turku, A 67, 27.12.2013)
   Growing traffic is believed to increase the risk of an accident in the Gulf of Finland. As the consequences of a large oil accident would be devastating in the vulnerable sea area, accident prevention is performed at the ...
  • Overview on the Cost-effectiveness of Maritime Safety Policy Instruments 

   Viertola, Jenni; Storgård, Jenni (Publications of the Centre For Maritime Studies, University of Turku, A 66, 27.12.2013)
   Maritime safety is an issue that has gained a lot of attention in the Baltic Sea area due to the dense maritime traffic and transportation of oil in the area. Lots of effort has been paid to enhance maritime safety in ...
  • Effectiveness of pilotage (2nd revised edition). 

   Lappalainen, Jouni; Kunnaala, Vappu; Nygren, Piia; Tapanainen, Ulla (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies A 57, 30.05.2013)
  • Luotsauksen vaikuttavuus (2. painos) 

   Lappalainen, Jouni; Kunnaala, Vappu; Nygren, Piia; Tapaninen, Ulla (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies B 184, 30.05.2013)
  • Driver of Demand in Cargo and Passenger Traffic Between Penta Ports 

   Lappalainen, Anssi; Helminen, Reima; Yliskylä-Peuralahti, Johanna (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies A 62, 30.10.2012)
   Maritime transport moves around 6 billion tonnes of freight every year. The freight consists of liquid bulks (45%), dry bulks (23%) and general cargo (32%). Freight traffic and transports chains vary according to region, ...
  • Oil Transportation in the Gulf of Finland in 2020 and 2030 

   Brunila, Olli-Pekka; Storgård, Jenni (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies A 61, 30.10.2012)
   This study is part of the Minimizing risks of maritime oil transport by holistic safety strategies (MIMIC) project. The purpose of this study is to provide a current state analysis of oil transportation volumes in the ...
  • Kuljetusvahingot tilastoissa ja asenteet niiden takana 

   Holma, Elisa; Kunnaala, Vappu; Sundberg, Pekka (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies B 191, 20.09.2012)
   Suomessa vakuutusyhtiöt korvaavat vuosittain kuljetuksen tavaravahinkoja noin 30 mil-joonan euron arvosta, mutta monien yritysten pienemmät vahingot jäävät tilastoimatta yritysten hoitaessa vahinkotilanteet itse. Suurin ...
  • Indicent reporting in shipping. Experiences and best practices for the Baltic Sea 

   Storgård, Jenni; Erdogan, Ilknur; Tapaninen, Ulla (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies A 59, 20.09.2012)
   Incident and near miss reporting is one of the proactive tools of safety management. By analyzing incidents and near misses and by corrective actions, severe accidents can potentially be avoided. Near miss and incident ...
  • E-PORT. Improving efficiency of Finnish port community by intelligent systems Final report of the Mobile Port project 

   Posti, Antti (ed.) (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies A 58, 20.09.2012)
   The management of port-related supply chains is challenging due to the complex and heterogeneous operations of the ports with several actors and processes. That is why the importance of information sharing is emphasised ...
  • Pienten säiliöalusten luotsinkäyttövelvollisuus 

   Holma, Elisa; Karvonen, Tapio (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies B 190, 18.09.2012)
   Suomen voimassaolevan luotsauslain mukaan aluksen on käytettävä luotsia, jos aluksen koko tai lastin vaarallisuus sitä edellyttää. Alus voidaan vapauttaa luotsinkäyttövelvollisuudesta, jos aluksen päällikkö suorittaa ...
  • Survey of transportation of liquid bulk chemicals in the Baltic Sea 

   Posti, Antti; Häkkinen, Jani (Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja - Publications from The Centre For Maritime Studies A 60, 18.09.2012)
   This study is made as a part of the Chembaltic (Risks of Maritime Transportation of Chemicals in Baltic Sea) project which gathers information on the chemicals transported in the Baltic Sea. The purpose of this study is ...