Viitteet 1318-1320 / 1320

  • Äidiltä tyttärelle. Koulutuskulttuurisia siirtymiä neljässä sukupolvessa 

   Ruohola, Sirpa (Annales Universitatis Turkuensis C 342, 28.09.2012)
   Tutkimus avaa näkökulmia ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen ylisukupolviseen periytyvyyteen naisten osalta. Tutkimuksessa tarkastellaan yhden suvun neljän sukupolven naisten kouluttautumiseen ja koulutusvalintoihin ...
  • Äitiys kulttuurisina odotuksina 

   Berg, Kristiina (Väestöliitto: Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 48/2008, 08.11.2008)
   Tutkimuksen kohteena ovat äitiydelle tuotetut kulttuuriset odotukset, joita tarkastellaan kahdella yhteiskunnallisella keskustelufoorumilla. Tutkimuksessa tarkastellaan yhtäältä lastensuojelun perhetyössä toimivien ...
  • β1 integrin regulation 

   Pellinen, Teijo (Annales Universitatis Turkuensis D 846, 08.04.2009)
   Integrins are heterodimeric adhesion receptors mediating adhesion to extracellular matrix proteins and to other cells. Integrins are important in embryonic development, structural integrity of connective tissue, blood ...