• Kalavarat 2004 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2004:60 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2004)
   Arvio kalakantojen tilasta. Merialueen kalakannoista tarkastellaan silakkaa, kilohailia, turskaa, lohta, taimenta, siikaa, muikkua, kuhaa, ahventa, haukea ja nahkiaista. Lisäksi mukana ovat Tenojoen ja Näätämöjoen lohi, ...
  • Kalavarat 2005 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2005:61 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2005)
   Arvio kalakantojen tilasta. Itämereen ja siihen laskevien jokien lajeista käsitellään silakkaa, kilohailia, turskaa, lohta, meritaimenta, siikaa, muikkua, kuhaa, ahventa, haukea ja nahkiaista. Lisäksi mukana ovat sisävesien ...