• Kalajalosteiden tuotanto 1999 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2001:21 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2001)
  • Kalajalosteiden tuotanto 2001 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2002:67 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2002)
  • Kalajalosteiden tuotanto 2003 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2004:59 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2004)
  • Kalajalosteiden tuotanto 2005 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : [2006] (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2006)
   Kalajalosteiden tuotanto -tilastossa esitetään kalanjalosteiden kalaraaka-aineen määrä sekä kalaa jalostaneiden yritysten määrä ja koko.
  • Kalajalosteiden tuotanto 2007 


   Maa-, metsä- ja kalatalous ; Riista- ja kalatalous. Tilastoja : 6/2008 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2008)
   Kalanjalostustilastossa esitetään kalanjalosteissa käytetyt kalaraaka-aineen määrät sekä kalaa jalostaneiden yritysten määrät tuotemuodoittain ja raaka-ainemuodoittain sekä kotimaisesta kalasta että tuontikalasta.
  • Kalajalosteiden tuotanto 2009 


   Maa-, metsä- ja kalatalous ; Riista- ja kalatalous. Tilastoja : 1/2011 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2011)
   Kalanjalostustilastossa esitetään kalanjalosteissa käytetyt kalaraaka-aineen määrät sekä kalaa jalostaneiden yritysten määrät tuotemuodoittain ja raaka-ainemuodoittain sekä kotimaisesta kalasta että tuontikalasta.
  • Kalajalosteiden tuotanto vuonna 1995 


   Ympäristö : 1997:4 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1997)
  • Kalajalosteiden tuotanto vuonna 1997 


   Ympäristö : 1999:1 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1999)
  • Kalan ulkomaankauppa 1998 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 1999:3 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1999)
   Kalan ulkomaankauppa 1998 -tilastossa esitetään ihmisravinnoksi ja muuhun käyttöön tarkoitetun kalan ja kalavalmisteiden ulkomaankaupan määrä ja arvo tuoteryhmittäin ja maittain. Tilasto perustuu tullihallituksen ...
  • Kalan ulkomaankauppa 1999 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2000:10 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2000)
  • Kalan ulkomaankauppa 2000 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2001:48 (Tilastokeskus, 2001)
  • Kalan ulkomaankauppa 2001 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2002:58 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2002)
  • Kalan ulkomaankauppa 2002 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2003:56 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2003)
  • Kalan ulkomaankauppa 2003 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2004:56 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2003)
  • Kalan ulkomaankauppa 2004 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2005:58 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2005)
  • Kalan ulkomaankauppa 2005 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : [2006] (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2006)
   Kalan ulkomaankauppa 2005 -tilastossa esitetään ihmisravinnoksi ja muuhun käyttöön tarkoitetun kalan ja kalavalmisteiden ulkomaankaupan määrä ja arvo tuoteryhmittäin ja maittain. Tilasto perustuu Tullihallituksen EU-säännösten ...
  • Kalan ulkomaankauppa 2006 


   Maa-, metsä- ja kalatalous ; Riista- ja kalatalous. Tilastoja : 3/2007 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2007)
   Kalan ulkomaankauppa 2006 -tilastossa esitetään ihmisravinnoksi ja muuhun käyttöön tarkoitetun kalan ja kalavalmisteiden ulkomaankaupan määrä ja arvo tuoteryhmittäin ja maittain.
  • Kalan ulkomaankauppa 2009 


   Maa-, metsä- ja kalatalous ; Riista- ja kalatalous. Tilastoja : 2/2010 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2010)
   Kalan ulkomaankauppa 2009 -tilastossa esitetään ihmisravinnoksi ja muuhun käyttöön tarkoitetun kalan ja kalavalmisteiden ulkomaankaupan määrä ja arvo tuoteryhmittäin ja maittain.
  • Kalan ulkomaankauppa 2010 


   Maa-, metsä- ja kalatalous ; Riista- ja kalatalous. Tilastoja : 4/2011 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2011)
   Kalan ulkomaankauppa 2010 -tilastossa esitetään ihmisravinnoksi ja muuhun käyttöön tarkoitetun kalan ja kalavalmisteiden ulkomaankaupan määrä ja arvo tuoteryhmittäin ja maittain.
  • Kalan ulkomaankauppa 2011 


   Maa-, metsä- ja kalatalous ; Riista- ja kalatalous. Tilastoja : 3/2012 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2012)
   Kalan ulkomaankauppa 2011 -tilastossa esitetään ihmisravinnoksi ja muuhun käyttöön tarkoitetun kalan ja kalavalmisteiden ulkomaankaupan määrä ja arvo tuoteryhmittäin ja maittain.