• Kala ja riista kartalla : Alueellista tietoa suomalaisesta kalataloudesta ja metsästyksestä 


   Ympäristö : 1995:12 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1995)
  • Kalan tuottajahinnat 2000 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2001:45 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2001)
  • Kalan tuottajahinnat 2001 : Tammikuu–kesäkuu 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2001:51 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2001)
  • Kalan tuottajahinnat 2002 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2003:54 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2003)
  • Kalan tuottajahinnat 2003 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2004:53 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2004)
  • Kalan tuottajahinnat 2004 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2005:56 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2005)
  • Kalan tuottajahinnat 2005 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : [2006] (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2006)
  • Kalan tuottajahinnat 2007 


   Maa-, metsä- ja kalatalous ; Riista- ja kalatalous. Tilastoja : 1/2008 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2008)
   Kalan tuottajahinnat -tilasto esittää suomalaisille ammattikalastajille sekä kalankasvattajille tilastointivuoden aikana maksetut kalanhinnat.
  • Kalan tuottajahinnat 2008 


   Maa-, metsä- ja kalatalous ; Riista- ja kalatalous. Tilastoja : 2/2009 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2009)
   Kalan tuottajahinnat -tilastossa esitetään ammattikalastajille rannikkoalueella maksetut kalanhinnat ti- lastointivuoden aikana. Tiedot esitetään lajeittain, kokoluokittain, kuukausittain ja alueittain. Lisäksi esitetään ...
  • Kalan tuottajahinnat 2009 


   Maa-, metsä- ja kalatalous ; Riista- ja kalatalous. Tilastoja : 3/2010 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2010)
   Kalan tuottajahinnat -tilastossa esitetään ammattikalastajille rannikkoalueella maksetut kalanhinnat tilas- tointivuoden aikana. Tiedot esitetään lajeittain, kokoluokittain, kuukausittain ja alueittain. Lisäksi esitetään ...
  • Kalan tuottajahinnat 2010 


   Maa-, metsä- ja kalatalous ; Riista- ja kalatalous. Tilastoja : 2/2011 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2011)
   Kalan tuottajahinnat -tilastossa esitetään ammattikalastajille rannikkoalueella maksetut kalanhinnat tilastointivuoden aikana. Tiedot esitetään lajeittain, kokoluokittain, kuukausittain ja alueittain. Lisäksi esitetään ...
  • Kalan tuottajahinnat 2011 


   Maa-, metsä- ja kalatalous ; Riista- ja kalatalous. Tilastoja : 1/2012 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2012)
   Kalan tuottajahinnat -tilastossa esitetään ammattikalastajille Suomen rannikkoalueella maksetut kalanhinnat tilastointivuoden aikana. Tiedot esitetään lajeittain, kokoluokittain, kuukausittain ja alueittain. Lisäksi esitetään ...
  • Kalanviljely 1998 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 1999:2 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1999)
  • Kalanviljely 1999 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2000:8 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2000)
  • Kalanviljely 2000 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2001:47 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2001)
  • Kalanviljely 2001 


   Maa-, metsä- ja kalatalous : 2002:60 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2002)
  • Kalanviljely vuonna 1992 


   Ympäristö : 1993:3 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1993)
  • Kalanviljely vuonna 1993 


   Ympäristö : 1994:8 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1994)
  • Kalanviljely vuonna 1994 


   Ympäristö : 1995:8 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1995)
  • Kalanviljely vuonna 1995 


   Ympäristö : 1996:7 (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1996)