• A Numerical study of fluid flow in peristaltic pumps and polymeric elastic pipes 

   Formato, Gaetano (2016)
   This thesis work deals with a mathematical description of flow in polymeric pipe and in a specific peristaltic pump. This study involves fluid-structure interaction analysis in presence of complex-turbulent flows treated ...
  • Application Size Optimisation in Mobile Environment 

   Pora, Heikki (2002)
   Työssä tutkitaan menetelmiä, käytäntöjä ja oliosuunnittelumalleja jotka johtavat ohjelmistojen koon pienentymiseen. Työssä tutkitaan konkreettisia keinoja ohjelmistojen koon optimointiin Symbian-alustalla. Työ keskityy C++ ...
  • Design and Testing of Database Libraries 

   Ruohola, Samuli (2003)
   Nokia Push To Talk järjestelmä tarjoaa uuden kommunikointimetodin tavallisen puhelun oheen. Yksi tärkeimmistä uuden järjestelmän ominaisuuksista on puhelunmuodostuksen nopeus. Lisäksi järjestelmän tulee olla telekommunik ...
  • Integrating testcase generator into Eclipse environment 

   Jääskeläinen, Vesa (2006)
   Tämädiplomityö tutkii kuinka Eclipse -ympäristöä voidaan käyttää testitapausten generoinnissa. Eräs diplomityön pääaiheista on tutkia voidaanko olemassa olevilla Eclipsen komponenteilla parantaa symboolitietoutta, jotta ...
  • Modeling information in software languages 

   Heinilä, Petri (2007)
   Ohjelmiston kehitystyökalut käyttävät infromaatiota kehittäjän tuottamasta lähdekoodista. Informaatiota hyödynnetään ohjelmistoprojektin eri vaiheissa ja eri tarkoituksissa. Moderneissa ohjelmistoprojekteissa käytetyn ...
  • Pelin kehitys win32-alustalla käyttäen Open Source -työkaluja 

   Hirvilahti, Juhana (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.02.2008)
   Peliteollisuus on nykyään erittäin suuri ohjelmistokehityksen ala, joten on ajankohtaista tutustua ilmaisten työkalujen ja kirjastojen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Visuaalisen viihteen tuottamiseen tarvitaan yleensä ...
  • Virtuaalikoneiden hallinta ohjelmointirajapintaa käyttäen 

   Tuhkanen, Tomi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.12.2007)
   Työssä tutustutaan VMwaren Vix- ja VmCOM-rajapintoihin sekä luodaan ohjelmia, joilla käyttäjä voi hallita VMware Server -ohjelmaa rajapintojen avulla. Vix-rajapinnan avulla luodaan C++-kielellä komentoliittymä-ohjelma, ...