Akateemikko Rolf Nevanlinna         15/12 1964

Helsinki

Hyvä Veli,

  Suomen Akatemiaa koskevan lausuntoni johdosta olet antanut haastattelun, jossa sanot lausumani sisältävän "vakavan loukkauksen" Akatemian jäseniä kohtaan. En tätä oikein - tai en lainkaan - ymmärrä, sillä olen arvostellut Suomen Akatemiaa instituuttina ja instituuttiahan ei voida loukata. Kun luet lausuntoni uudelleen, havaitset helposti, että annan tunnustuksen Akatemian jäsenten työlle. Ja kuinka muuten voisi ollakaan? Olen suurella ilolla kuullut esim. monien Neuvostoliiton tiedemiesten Sinun tieteellisiä saavutuksiasi ylistäviä arviointeja.

  Suomen Akatemiaa koskeva lausuntoni siis on kohdistunut itse instituuttiin eikä sen jäseniin, joiden työlle annan tunnustuksen. Minulla on se käsitys, että Akatemiaa koskevan keskustelun yhteydessä saadaan kiteytetyksi tieteellisen tutkimustyön uudelleenorganisoimisen suunnitelma, jonka toteuttaminen antaa entistä paremman lähtökohdan ja entistä enemmän varoja tieteen jälkikasvulle ja myös huippusaavutuksille. Olen niin suuri optimisti, että uskon näin käyvän.

  Poikkeuksellisen toimenpiteeni katsoin mahdolliseksi, koska kukaan ei voi epäillä vilpitöntä tahtoani kaiken sen tekemiseksi, mikä edistäisi tieteellistä tutkimusta maassamme. Tarkoitukseni on ollut hyvä ja toivon lähivuosien osoittavan, että tulos myös on hyvä.