Pääministeri Kekkonen: Herra puhemies! Ed. Mattilalle lienee selvä, minkä sisältöinen se 5-vuotiskauppasopimus on, joka äskettäin on saanut eduskunnan vahvistuksen. Hän olisi voinut siitä lukea, että mistään halontuonnista Neuvostoliitosta ei tämän kauppasopimuksen mukaan ole kysymys.