Kirjelmä maalaisliiton eduskuntaryhmälle 21.3.1952

Pyydän ilmoittaa, että kuten oheen liitetty jäljennös osoittaa olen tänään jättänyt Tasavallan Presidentille pyynnön saada vapautuksen valtioneuvoston jäsenyydestä ja pääministerin tehtävästä.

Eronpyyntöni syynä on se, että ryhmässä laajalle levinneen mielipiteen mukaan, jota eräät ryhmän jäsenet ovat levittäneet myös ryhmän ulkopuolelle, en ole onnistunut pääministerin paikalla toteuttamaan taloudellista vakauttamisohjelmaa ryhmää tyydyttävällä tavalla, minkä vuoksi käsitän, että en nauti sellaista ryhmän luottamusta, jota pääministerin tehtävän hoitaminen nykyisissä vaativissa oloissa edellyttää.

Olen ollut yli kaksi vuotta suhteellisen raskaana aikana hallituksen päämiehenä. Varsinkin viime viikkoina on ollut henkisesti raskaampaa toiminta ryhmän julkista ja salassa sihisevää tyy-tymättömyyttä vastaan kuin taistelu hallituksessa puolueen näkökohtien puolesta. Kenties sairautenikin osaltaan vaikuttaa, että minä olen loppuunajettu, en jaksa enää tätä kahden rintaman sotaa. Eronpyyntöni vapauttaa samalla puolueen minun osaltani siitä painolastista, jota mm. eräiden ryhmätoverien lausuntojen mukaan ns. asfalttimaalaisliittolaisuus puolueelle tuottaa.

Kun mielestäni nykyistä hallituskokoomusta olisi jatkettava ja maalaisliitolle siinä turvattava pääministerin paikka, pyydän ryhmältä viipymättä ilmoitusta, ketä voin Tasavallan Presidentille ehdottaa seuraajakseni. Omasta puolestani olettaisin, että Vilhula tai Kalliokoski, joilla molemmilla on tunnetusti hyvää kokemusta hallitustehtävissä ja joilla tiedän olevan edellytykset onnistua paikalla, joka minun on ollut ryhmän tyytymättömyyden saattelemana jätettävä, voisivat ryhmän jakamattomalla luottamuksella parhaiten menestyä pääministerin paikalla. Ryhmän kannan mukaisesti tulen kuitenkin suosittelemaan ketä muuta tahansa.