Maaherra S. Mattsson               25/4 1957

Hämeenlinna

Hyvä Veli,

   Kun tulevan itsenäisyyspäivän kunniamerkkijakelu on joskus vilahtanut mielessäni, on pääni läpi kiireisesti kulkenut ajatus, että sitä kansalaisryhmää, jolle kunniamerkkejä ehdotetaan ja annetaan, olisi syytä jollakin tavalla laajentaa. Tähän tulokseen erityisesti jouduin miettiessäni, millä tavalla vanhoille kunnon metsätyöläisille voitaisiin valtiovallan taholta osoittaa tunnustusta heidän suorittamastaan tärkeästä, vaikka vaatimattomissa puitteissa tehdystä työstä. Olen asiasta kirjoittanut Hannulalle ja Määtälle. Mutta nyt nousi mieleeni, että ehkä muuallakin Suomessa olisi syytä kiinnittää tämäntapaisiin näkökohtiin huomiota. Kunniamerkkejä pidettiin aikaisemmin lähinnä sotilaiden sekä virka- ja palvelusmiesten "etuoikeutena", mutta kun nyt talouselämän johtomiehet ja myös tehdastyöläiset ovat tulleet mukaan, ei pitäisi muita väestöpiirejä unohtaa. Kirjoitan tästä Sinulle, että Sinä maaherrojen kokousten puheenjohtajana sopivalla tavalla ottaisit virkaveljiesi kanssa asian puheeksi. Voisin lyhyesti kiteyttää ajatukseni tähän: enemmän mielikuvitusta kuin tähän saakka ehdotuksia tehtäessä kunniamerkeistä. Metsätyöläinen, kotiapulainen, poromies, maaseppä, linja-autonkuljettaja, maatyöläinen, tuossa muutamia ammatteja, jotka yht`äkkiä tulivat mieleen ja jotka viittaavat suuntaa, mitä tarkoitan.