Fru Vikatmaa^1                   9.12.1974 Åbo

Jag deltar i Eder sorg med anledning av Eder makes professor Juha Vikatmaas bortgång.

Min personliga bekantskap med Eder make var mycket liten, men jag träffade honom nu i höst i ett intressant diskussionssällskap. Den bild jag fick av honom var synnerligen sympatisk. Han var en saklig och modig man, för vilken jag på basen av detta sammanträffande förutspådde en betydelsefull roll i vårt lands politik.