Voimat kokoon, katse eteenpäin!

Tasavallan presidentin valitsijamiesvaalit lähestyvät. Maalaisliiton on koottava kaikki voimansa, jotta voitaisiin turvata maalaisliiton oman ehdokkaan valituksitulo.

Voimien hajoittamiseen ei nyt ole varaa. Vaalitaistelu tulee ilmeisesti olemaan ankara ja maalaisliitto selviytyy siitä kunnialla ainoastaan siten, että se kokoo rivinsä ja käy vaalitaisteluun yhtenäisenä, jättäen taakseen ne erimielisyydet, joita asian valmisteluasteella on esiintynyt. Vain yhtenäisenä, kootuin rivein taistelevana puolueena maalaisliitto voi menestyksellä selviytyä edessäolevasta vaalista. Hyödyttömiin jälkipuheisiin ja perusteettomiin ennakkoarviointeihin ei tämä hetki ole sopiva. Puoluekokous on suorittanut vaalinsa: Kyösti Kallio on maalaisliiton presidenttiehdokas. Hänen ympärilleen kokoontuneena maalaisliitto käy vaaleihin. Mikään ei suuremmassa määrässä vaaranna maalaisliiton vaalimenestystä ja anna vastustajille aseita käsiin kuin asian nykyisessä vaihessa täysin hyödytön pohtiminen, kuka olisi pitänyt nimetä maalaisliiton presidenttiehdokkaaksi. Yhtä vähän rakentavaa, mutta varsin suuressa määrin hajoittavaa, on myöskin arvailu ja arviointi, miten varsinaisessa vaalissa nyt käy ja miten olisi käynyt, jos ehdokaskysymys olisi ratkaistu toisin. Paitsi sitä, että tällaisessa ennakkolaskemisessa käsitellään suureita, joista kenelläkään ei ole tietoa, johtaa se välttämättömyyden pakosta siihen, että maalaisliiton kannattajajoukon mielenkiinto tulevia vaaleja kohtaan laimenee, ja se ei toki ole kenenkään maalaisliittolaisen toivomus.

Mitä sanoisimme sodan johdosta, joka sensijaan, että se kokoisi voimat edessäolevaan taisteluun ja innostaisi joukot voittoon, jäisi hautomaan ja tuumailemaan, miten tulevasta taistelusta olisi selviydytty, jos ylimpään johtoon olisi määrätty toinen mies kuin mikä siinä on? - Jokainen ajatteleva ihminen sanoisi, että sellainen sodanjohtopolitiikka on itsemurhapolitiikkaa. Samaten on asianlaita muunkin elämäntoiminnan alalla. Jos yhteisessä toiminnassa yhteisen päämäärän hyväksi aiotaan menestyä, silloin ei auta jäädä katsomaan taaksepäin ja pohtimaan kysymyksiä, jotka eivät vaaksankaan vertaa edistä nimetyn päämäärän saavuttamista. Silloin on jokaisen tehtävä velvollisuutensa asian viemiseksi eteenpäin. Silloin on kaikki voimat koottava työhön päämäärän saavuttamiseksi. Ja hyödytön "jälkipelaus" sekä perusteeton "ennakkopovaaminen" on lopetettava yhteistä rintamaa hajoittavana, lujaa voitontahtoa lamauttavana.

Maalaisliitolla kuten kaikilla elävillä puolueilla on ollut sisäisiä ristiriitoja, joista se kuitenkin on aina kivuttomasti selvinnyt. Valvokoot konsulit, ettei presidenttikysymystä hoideta tavalla, joka johtaa hajaantumiseen ja sitä seuraavaan talonpoikaisväestön valtiollisen vaikutusvallan alenemiseen.

Puoluekokous on asettanut Kyösti Kallion puolueen presidenttiehdokkaaksi. Maalaisliitto menee niissä merkeissä vaaleihin. Se voi vakuuttaa kannattajilleen, että puolueen valitsijamiehet seisovat puoluekokouksen päätöksen takana.

Voimat on koottava. Katse eteenpäin!