SISÄLLYS

                                                                     Sivu

Mitä investointi on? .......................................................  

Kulutuksemme nyt ja ennen sotaa .........................

Investointien suuruus meillä ja muualla .............

Valtion investoimistoiminta .....................................

Investointien tarve ........................................................

    I. Puunjalostusteollisuus .......................................

    II. Kemian teollisuus .................................................

    III. Voimatalous ............................................................

    IV. Liikennekysymykset .............................................

     V. Erinäisiä muita investointeja ..........................

    VI. Metalliteollisuus ...................................................

    VII. Maatalous ..................................................................

Miksi investointeja pyritään rajoittamaan..........

Miten investoimistoimintaan suhtaudutaan?......

Neuvostoliiton teollistaminen ..................................

Suomen teollistamisohjelman rahoittaminen ....

Uusi suhtautumistapa investointeihin ...................

Pohjois-Suomen rakentaminen ..................................