Maisteri Antti Filppula                    20/11 1972

Jakkula

  Olen saanut minulle Laihialla 10.11.72 päiväämänne kirjeen, jossa erittäin mielenkiintoisella tavalla selvitätte käsityksiänne Suomen kauppapoliittisista tehtävistä.

  Kun mielipiteenne siitä, mitä pitäisi tehdä, ilmeisesti osittain perustuvat Dagens Nyheterissä olevaan ns. haastatteluun, täytynee minun mainita, että tästä haastattelusta puuttui varsin moni kohta, joka oli keskustelun alaisena Zavidovossa. Samalla kertaa se typistysten takia antoi epätarkan kuvan niistä asioista, joita siihen oli otettu epätäydellisenä. Mutta keskustelu oli luonnollisestikin varsin mielenkiintoinen, koska siinä esitettiin Neuvostoliiton vanha kanta suljettuja kauppaliittoja kohtaan ja toiselta puolen vakuutettiin Suomen oikeus itse päättää oman etunsa perusteella kauppapoliittisista yhteyksistään.

  Sanotte, että Suomelle on annettu leiviskä kauppakysymyksissä. Se pitää tietenkin paikkansa, mutta tähän maailmanaikaan on hyvin vaikea ratkaista, miten tätä leiviskää olisi käytettävä. Meidän on välttämättömästi ylläpidettävä verraten laajaa kauppaa lännen kanssa, mutta varsin tärkeää on se, että me kykenemme pysymään Neuvostoliiton markkinoilla. Näitten molempien pyrkimysten yhteensovittaminen tietyissä poliittisissa ja kauppapoliittisissa tilanteissa on tuottanut jo aikaisemmin ja varmaan tuottaa vastaisuudessakin meille työtä ja vaivannäköäkin.

  Minusta on erittäin mielenkiintoista havaita, että tämäntapaiset monta kertaa varsin ahtaalle ammattimiespiirille pidätetyt asiat joutuvat laajempien piirien tarkastelun ja arvioinnin kohteeksi, ja sellaisena olen lukenut Teidän lähettämänne kirjeen. Olen varma, että kirjeen sisältö antaa minulle paljon miettimisen aihetta. Sen vuoksi pyydänkin esittää Teille parhaat kiitokset siitä, että olette tahtonut lähettää minulle mainitun kirjeenne.